ISO 27001 Foundation

Fra 02.03.2020 til 02.03.2020 kl. 23:59

Lakkegata 53, Oslo

Kurset er en endags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å implementere den.

Kurset er identisk med første dag på auditor- og implementerkursene, og leveres i forbindelse med disse.


Etter avsluttet kurs skal deltakerne vite hva ISO/IEC 27001 i hovedtrekk inneholder, hvilke krav som stilles til et kontinuerlig forbedringsprogram og hvilke krav ISO/IEC 27001 stiller til ledelsens engasjement og oppfølging.

Mer informasjon om priser og påmelding finner du her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss