Invitasjon til lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

Fra 30.01.2019 kl. 13:00 til 30.01.2019 kl. 15:30

Oslo Kongressenter

Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ønsker med dette å invitere til en konferanse i forbindelse med lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

Bakgrunn: I 2018 ble det gjennomført en prosess for utarbeidelsen av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Med strategiene ønsker regjeringen å etablere et felles grunnlag for å håndtere digitale sikkerhetsutfordringer som følger av en rask og gjennomgående digitalisering av det norske samfunnet. Resultatet av arbeidene vil nå bli presentert og den viktigste jobben starter nå i 2019 med at vi alle setter strategiene på dagsorden og bidrar til at de følges opp. 

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) bidrar med tilrettelegging av lanseringskonferansen. Morten A. Meyer, Styreleder i NorSIS, er konferansier.

Konfransen er nå fulltegnet, men vil bli streamet. Informasjon om det finner du her:
https://norsis.no/ny-nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet-lanseres/

Program:

12.15: Registrering

Del 1 – Presentasjon av strategiene

13.00: Konferansier ønsker velkommen

13.10: Åpning av konferansen ved statsminister Erna Solberg

13.25: Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

13.35: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

13.45: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

13.55: Pause m/enkel servering

Del II – Presentasjon av utvalgte sentrale tiltak fra tiltaksoversikten

14.15: Nasjonalt cybersikkerhetssenter og nasjonale tekniske sikkerhetstiltak - direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Kjetil Nilsen

14.35: NC3 – Politets nasjonale cyberkrimsenter – sjef Kripos Ketil Haukaas

14.55: En nasjonal innsats for å øke grunnsikringen - Anbefalte tiltak for å øke virksomhetenes egenevne – avdelingsdirektør Bente Hoff NSM, seksjonssjef Øyvind Grinde Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og teknologidirektør i NorgesGruppen Svein-Tore Omdahl

15.10: Nasjonal IKT-sikkerhetsøvelse 2020 og øvelse Locked Shields 2019 - direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Cecilie Daae og avdelingsdirektør Bente Hoff NSM

15.25: Konferansier avslutter

15.30: Ferdig

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss