Certified Secure Software Lifecycle Professional

Fra 08.06.2020 til 12.06.2020 kl. 23:59

Lakkegata 53, Oslo

CSSLP fokuserer på at utviklere, arkitekter og prosjektledere skal ha den nødvendige ekspertisen til å utvikle sikker software. Dette skjer ved implementering av autentisering, autorisasjon, reviderbarhet og datasikring i alle stadier av et utviklingsprosjekt, fra design og helt frem til produksjosoppstart.

CCLP er en fremtidsrettet sertifisering som dekker følgende kunnskapsdomener:
1. Utvikling av prosesser for sikker utvikling
2. Metoder for reduserte utviklingskostnader
3. Metoder for reduserte sårbarheter
4. Metoder for reduserte leveranseforsinkelser
5. Metoder for reduksjon av teknisk gjeld

CSSLP kurset gir en informativ oversikt over hvilke hensyn som må tas og hvilke anbefalte praksiser, metoder, teknikker, teknologier og verktøy som er tilgjengelige for sikker applikasjonsutvikling. Kurset er rettet mot:

  • Software arkitekter / designere, utviklere,
  • applikasjonssikkerhets eksperter, IT Ledere
  • sikkerhetsadministratorer, kvalitetstestere,
  • software programledere, prosjektledere,
  • software innkjøpsspesialister og
  • penetrasjonstestere.

Mer informasjon om priser og påmelding, finner du her.

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss