Atea Sikkerhetsdagene - Bodø

Fra 22.04.2020 kl. 08:30 til 22.04.2020 kl. 16:00

Radisson Blu Hotel, Storgata 2, 8006 Bodø

Er du sikker? Atea samler ekspertene og inviterer til en hel dag med sikkerhet i høysetet, nettopp for å sikre ditt virke. I løpet av april og mai vil vi i Atea, sammen med våre samarbeidspartnere, arrangere Sikkerhetsdagen i ni byer; fra Tromsø i Nord til Kristiansand i Sør.

Som en rød tråd gjennom dagen vil vi ha fokus på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og hvordan disse prinsippene kan oversettes til praktisk bruk. Vi vil også adressere temaer som multi-cloud og IOT-sikkerhet. Det faglige innholdet er rettet mot deg som er ansvarlig for, jobber med eller interesserer deg for informasjonssikkerhet.
 
Under sikkerhetsdagen får du mulighet til å møte flere av landets fremste ressurser innenfor informasjonssikkerhet. Vi tilrettelegger for en dag hvor samtaler og erfaringsdeling er i sentrum.

I løpet av de siste årene har digitaliseringen endret Norge, og endringene skjer stadig raskere. Flere og flere virksomheter planlegger og/eller har begitt seg ut på reisen til skyløsninger. Brukerne er svært mobile, hvilket medfører at data blir distribuert til flere og flere enheter og lokasjoner. Dette gjør arbeidshverdagen enklere og mer effektiv, men det medfører også et mer utsatt trusselbilde, som stadig er i stor endring. Angrepsvektorene blir flere og de datakriminelle har flyttet fokus fra å ikke kun gjelde de store amerikanske virksomhetene, til også å angripe de mindre og mellomstore virksomhetene på internasjonal arena. Dette setter vi på agendaen under sikkerhetsdagene!

Velkommen skal du være, det er helt sikkert!

For mer informasjon om program og påmelding, klikk her.

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss