USA The Overseas Security Advisory Council (OSAC)

Et amerikansk privat-offentlig initiativ for å promotere globalt sikkerhetssamarbeid mellom amerikansk privat sektor og amerikanske myndigheter. Fullverdig medlemskap er forbeholdt amerikanske virksomheter. På de åpne siden vil du kunne finne diverse råd og informasjoner fra forskjellige steder i verden.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss