United Nations Economic Commision for Europe (UNECE)

Organsiasjonen er opprettet for å sikre konsistens mellom ulike lands lover og regler i forhold til transport av farlig gods. Organisasjonen har også utviklet mekanismer for klassifisering av farlig gods m.v.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss