Mot kriminalitet – for næringsliv og samfunn

Bli medlem i NSR for å øke virksomhetens og de ansattes kunnskap om sikkerhetsspørsmål og forebygging av kriminalitet.  God motivasjon og riktige holdninger kan gjøre ansatte til den viktigste ressursen i sikkerhetsarbeidet

Vi samarbeider tett med myndighetene for å redusere alle former for kriminalitet. Bli medlem og støtt vårt arbeid for å forbygge kriminalitet mot din virksomhet.

Les mer her om våre medlemsfordeler.

Halv kontingent ut 2017. Det gis i tillegg 50% rabatt til medlemmer av stifterorganisasjoner.
(Eksl. MVA)

Kategori   Kontingent Medlemmer av stifterorg.

1

1 - 20 ansatte

7 600

3 800

2

21 - 100 ansatte

15 000

7 500

3

101 – 300 ansatte

22 000

11 000

4

301- 2000 ansatte

32 600

16 300

5

flere enn 2000 ansatte

48 000

24 000

6

Stifterorganisasjonene

-

75 000

7

Tilsluttede organisasjoner/landsforeninger

-

16 300

 

Våre medlemsfordeler

Direkte rådgivning om kriminalitetsforebygging nasjonalt og internasjonalt:

 • Sikkerhetsstrategi og -kultur.
 • Økonomisk kriminalitet, fakturabedrageri, annen vinningskriminalitet og ran
 • IPR og opphavsrett
 • Risikoanalyser
 • Råd om fysisk sikkerhet og sikring
 • Informasjonssikkerhet og datakriminalitet
 • Politisk forståelse av rammeverk
 • Bakgrunnssjekk, innsider og utro tjenere
 • Vold og rus på arbeidsplassen

Andre fordeler:

 • Politisk påvirkning/lobbyvirksomhet
 • Foredrag for ansatte og på arrangement
 • Prioritet og rabatterte priser på alle kurs og konferanser i regi av NSR
 • Mulighet for deltagelse i NSRs ekspertutvalg
 • Annonsering på vår hjemmeside og i nyhetsbrev

Hvem kan bli medlem i NSR?

Alle offentlige og private virksomheter som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysund.

Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: nsr@nsr-org.no

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss