Mot kriminalitet – for næringsliv og samfunn

Vi samarbeider tett med myndighetene for å redusere alle former for kriminalitet. Bli medlem og støtt vårt arbeid for å forebygge kriminalitet mot din virksomhet.

Foto: Adobe Stock

Bli medlem i NSR for å øke virksomhetens og de ansattes kunnskap om sikkerhetsspørsmål og forebygging av kriminalitet.  God motivasjon og riktige holdninger kan gjøre ansatte til den viktigste ressursen i sikkerhetsarbeidet.

 

Våre medlemsfordeler

Direkte rådgivning om kriminalitetsforebygging nasjonalt og internasjonalt:

 • Sikkerhetsstrategi og -kultur
 • Reisesikkerhet
 • Økonomisk kriminalitet, fakturabedrageri, annen vinningskriminalitet og ran
 • IPR og opphavsrett
 • Risikoanalyser
 • Råd om fysisk sikkerhet og sikring
 • Informasjonssikkerhet og datakriminalitet
 • Politisk forståelse av rammeverk
 • Bakgrunnssjekk, innsider og utro tjenere
 • Vold og rus på arbeidsplassen

Andre fordeler:

 • Gratis veiledere
 • Politisk påvirkning/lobbyvirksomhet
 • Foredrag for ansatte og på arrangement
 • Prioritet og rabatterte priser på alle kurs og konferanser i regi av NSR
 • Mulighet for deltagelse i NSRs konsultative råd, eller ekspertutvalg
 • Annonsering på vår hjemmeside og i nyhetsbrev
 • 20% lisensrabatt på risikoanalyseverktøyet VTS-analyse (Verdi, Trussel, Sårbarhet)

Hvem kan bli medlem i NSR?

Alle offentlige og private virksomheter som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysund.

Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: nsr@nsr-org.no

 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss