Jack Fischer Eriksen

Jack kommer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og UD. Han har bakgrunn fra både politi og næringsliv. Han har tidligere, for å nevne noe, jobbet i Nordic Content Protection/Canal Digital AS/Telenor Broadcast AS, der han jobbet med å bekjempe piratering og illegal streaming. Før dette jobbet Jack i tolv år i politiet. Han har utdannelse fra Politihøgskolen, tatt Risk Management på BI, prosjektledelse hos Metier og gått på Forsvarets Høgskole.

Hva han kan gjøre for din bedrift:

- Gi oppdatert info om trusselbildet og -modus
- Risikoanalyser
- Råd om fysisk sikkerhet og sikring
- Motivator for sikkerhetskultur
- Rådgivning mot konsernledelser og styrer på sikkerhetsarbeid
- Foredragsholder
- IPR og opphavsrett
- Kontaktpunkt mellom politi, sikkerhetsmyndighet og næringsliv.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss