Arne Røed Simonsen

Arne har lang fartstid i Næringslivets Sikkerhetsråd og kjenner organisasjonen svært godt. Han har bakgrunn fra forsvaret og politiet, sist hos Kripos, hvor han jobbet med operativ kriminalanalyse og gått på Forsvarets Høgskole. Arne har vært med å utarbeide flere norske standarder, blant annet NS 5832: 2014. I tillegg har Arne hatt ansvaret for sikkerheten på store sportsarrangementer og vært visepresident i International Police Association.

Hva han kan gjøre for din bedrift:

- Gi oppdatert info om trusselbildet og -modus.
- Råd om fysisk sikkerhet og sikring
- Risikoanalyser
- Informasjonssikkerhet
- Sikkerhetsledelse
- Politisk forståelse av rammeverk – hva betyr lovverket for din bedrift.
- Politisk påvirkning/lobbyvirksomhet
- Fakturabedrageri og villedende markedsføring
- Foredragsholder
- Rådgivning angående organisering og gjennomføring av arrangementssikkerhet.
- Kontaktpunkt mellom politi, sikkerhetsmyndighet og næringsliv.

Arne har ansvar for informasjonssikkerhetsutvalget, sikkerhet internasjonalt, hjemmeside og flere av våre seminarer og konferanser.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss