Utlysning av Forsvarets informasjonskurs nr. 64

26. jan 2024
Lesetid: 1 min

20160614 OST 8029

Fotograf: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Forsvarets høgskole (FHS) har invitert Næringslivets sikkerhetsråd til å nominere deltakere til informasjonskurs nr. 64. Kurset gjennomføres i tidsrommet 5. til 9. august 2024.

Om kurset

Kurset sikter mot å gi ledere og nøkkelpersonell i militær og sivil sektor innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Dette blant annet ved å dekke internasjonale utviklingstrekk, trender og utfordringer som har betydning for forsvarssamarbeid og totalforsvar, i tillegg til krisehåndtering.

Krav til kursdeltakere og litt om seleksjonsprosessen

Informasjonskurset til forsvaret retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i både militær og sivil sektor på strategisk nivå, som har gode kunnskaper om og bred erfaring innen sitt ansvarsområde. Dette for at deltakerne skal kunne aktivt ta del i plenumsdiskusjoner, og i gruppearbeid. Sammensetningen av kursdeltakere gjøres for å sikre bred tverrsektoriell fagkompetanse. Kursopplegget vil gå ut over vanlig arbeidstid, og det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.

Kurset planlegges med ca. 48 deltakere, hvorav en fjerdepart vil være militære.

Søknaden må inneholde CV med følgende minimumsdata for den enkelte søker :

 • Kandidatens fulle navn og fødselsdato.
 • Tittel og nåværende stilling.
 • Arbeids- og privatadresse, telefoner.
 • Utdanning og arbeidserfaring.
 • Andre forhold av betydning.

Søknadsfrist

NSR vil prioritere søknader innsendt av medlemmer. Etter mottak vil NSR rangere søknadene etter ovennevnte kriterier, og fremme kandidater til FHS for endelig uttak. Søknad oversendes NSR (post@nsr-org.no) innen 8. mars. Søknadsfristen til FHS er fredag 15. mars 2024.

Uttatte kursdeltakere og eventuelle reserver vil bli tilskrevet direkte av FHS.

Oppdatert: 26. jan 2024

Publisert: 23. jan 2024

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.