Næringslivets Sikkerhetskonferanse 2023

18. sep 2023
Lesetid: 2 min

Tema for årets konferanse er: Motstandskraft og totalberedskap.

Gamle logen

De globale utviklingstrendene og risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet gjør det nødvendig å prioritere sikkerhet og beredskap. Utviklingen skjer raskt, er omfattende, og rammer bredt uavhengig av sektor, bransje, omsetning eller størrelse på virksomheten. Vi vil på Næringslivets Sikkerhetskonferanse ta opp aktuelle sikkerhetsutfordringer fra ulike perspektiv slik at vi med kunnskap og innsikt kan styrke sikkerhetsarbeidet i våre virksomheter. Dette er viktig i en tid der skillet mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet gradvis viskes ut, og der kritiske samfunnsfunksjoner er knyttet til virksomheter, infrastruktur, lagerbeholdninger og produksjon av varer og tjenester som hovedsakelig er i privat eie.

Dato for årets konferanse er 19. september, og stedet er Gamle Logen.

Program:

09.00 – 10.00: Registrering

10.00: Velkommen! Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

Åpningsinnlegg: Den sikkerhetspolitiske situasjonen, v/ brigader Gjermund Eide

Tema 1: Næringslivets rolle i totalberedskapen i Norge​

 • Tone Grindland og Are Tomasgard fra Totalberedskapskommisjonen

Innlegg etterfulgt av paneldebatt:

 • Næringsberedskap i en ny sikkerhetspolitisk tid – status, utfordringer og muligheter
  v/ Knut Løkstad, avdelingsdirektør for beredskap i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Energisikkerhet og totalberedskap
  v/ Jan Aarvold, direktør for fysisk sikring i Equinor
 • Samordning og samvirke - krevende men nødvendig
  v/ Elisabeth Longva, avdelingsdirektør ved avdeling for samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Debattledere: Odin Johannessen og Lars Magne Hovtun

12.00 – 13.00: Lunsj og besøk hos utstillere

Tema 2:  Økonomisk kriminalitet

 • Økonomisk kriminalitet - en samfunnstrussel
  v/ Lone C Pettersen,  avdelingsdirektør i Økokrim
 • Trusler og trender innen økonomisk kriminalitet
  v/ Sebastian Claydon Takle, Head of DNB’s Financial Cyber Crime Center FC3 / DNB
 • Kriminelles bruk av generativ kunstig intelligens
  v/ Tina Tuff Michelsen, etterretningsleder i NC3 / KRIPOS

14.15 – 14.45: Pause og besøk hos utstillere

Tema 3:  Det nye trusselbildet - hybride og sammensatte trusler

 • Sikkerhet, sensasjon eller sannhet? Journalistikkens utfordringer med hybride trusler.
  v/ Osman Kibar, undersøkende journalist i Dagens Næringsliv
 • Kampen mot klokka: Hva kan du forvente i møte med advanced persistent threat (APT)-aktører
  v/ Per Morten Sandstad, Team Manager for Threat Intelligence i Mnemonic
 • Utenlandske oppkjøp, sikkerhet, og investeringskontroll
  v/ Morten S. Andersen, seniorforsker ved NUPI
 • Sikkerhetstruende økonomisk aktivitet og eierskapskontroll
  v/ Veronika Witnes Karlson, departementsrådgiver i seksjon for sikkerhet og motstandsdyktighet i Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
 • Hvordan gjenoppstå etter et cyber-angrep?
  v/ Anders Strangstad, Head of Cyber Resilience i Deloitte

16.45: Mingling med lett servering

Programmet vil bli fortløpende oppdatert og vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Oppdatert: 18. sep 2023

Publisert: 6. sep 2023

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.