Vitnemålsportalen fra Kunnskapsdepartementet bekjemper juks i ansettelsesprosesser

Forfalsking av vitnemål og karakterutskrifter er ikke nytt, men juks blir stadig vanskeligere å avsløre.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

For å sikre at resultater som deles fra høyere utdanning er korrekte har Kunnskapsdepartementet lansert Vitnemålsportalen. Arbeidsgivere som mottar utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen unngår å ansette noen med falskt vitnemål.

Vitnemålsportalen får støtte fra Næringslivets sikkerhetsråd (NSR): «Denne portalen vil lette arbeidet med å kontrollere ektheten og karakterene i vitnemål for potensielle arbeidsgivere.»

Hvordan fungerer Vitnemålsportalen?

Vitnemålsportalen henter informasjon om oppnådde karakterer og fullførte grader direkte fra studiestedenes databaser og er derfor alltid oppdatert. Det er kun jobbsøker som får se sine karakterer og grader i Vitnemålsportalen og velger hvem han/hun vil dele dem med.

35 utdanningsinstitusjoner leverer resultater til Vitnemålsportalen

Alle statlige universiteter og høgskoler, samt de fleste private høgskoler leverer resultater til Vitnemålsportalen. Komplett liste over institusjoner finnes på Vitnemålsportalens nettsider: www.vitnemalsportalen.no

Kontakt

Vitnemålsportalen er utviklet av CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier. CERES tilbyr også tjenester som Samordna opptak, Cristin, Felles studentsystem (FS) og Studentbevis-appen.

Kontaktperson ved CERES er produkteier Marte Holhjem, marte.holhjem@ceres.no, tlf 984 34 007. Se også www.vitnemalsportalen.no for mer informasjon.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss