Vitnemål i Altinn

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har i mange år jobbet for å skape bevissthet knyttet til det voksende problemet med vitnemål fra fiktive utdanningsinstitusjoner og forfalskede vitnemål og CV-er.

NSR tror ikke tilgjengeligheten til uekte vitnemål vil bli mindre i årene som kommer, og ei heller tror vi viljen til å bruke disse vil svekkes. Samfunnet og teknologien er endret i forhold til tidligere tider. Dette må næringslivet og det offentlige ta inn over seg.
 
Det er ikke vårt syn at alle arbeidsgivere må gjennomføre en krevende bakgrunnssjekk av alle kandidater som søker en stilling, men det er vårt syn at arbeidsgivere må vite hva som kan etterprøves, hvor det kan etterprøves, samt sikres en pålitelig distribusjonskanal for ekte vitnemål.
 
Dette kan gjøres ved at alle vitnemål legges inn i Altinn av uteksaminerende institusjon og at eieren av vitnemålet, privatpersonen som har tatt eksamen, gjennom Altinn kan sende vitnemålet til arbeidsgivere/utdanningsinstitusjoner ved behov.
 
Vitnemålet skal ikke kunne endres av eieren, bare uteksaminerende institusjon skal kunne endre vitnemål eller legge inn et nytt vitnemål for vedkommende. Arbeidsgivere eller institusjoner skal ikke kunne søke i en database i Altinn. Det er privatpersonen som eier vitnemålet og som eventuelt sender dette via Altinn til den som skal ha det.
 
Staten bør, gjerne gjennom NOKUT, godkjenne og legge inn i Altinn alle vitnemål som en privatperson ønsker godkjent/akkreditert fra utenlandske utdanningsinstitusjoner. Eieren av vitnemålene sender ved behov vitnemålet via Altinn til arbeidsgivere/institusjoner.
 
På denne måten vil samfunnet opparbeide en større troverdighet til vitnemål og bekreftelser, det vil bli lettere å gjennomføre en bakgrunnssjekk, og de med utenlandske vitnemål og opprinnelse vil lettere kunne legge frem en troverdig bekreftelse på sin kompetanse.
 
I og med at privatpersonen eier vitnemålet i Altinn og selv bestemmer hvem det skal sendes til, vil dette forslaget ikke bryte med personopplysningsloven.
 
NSR har derfor i et brev til Kunnskapsdepartementet tatt til orde for at vitnemål legges inn i Altinn av uteksaminerende institusjon. Det er NSRs håp at dette forslaget følges opp.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss