Visma tar justisministerens oppfordring på alvor!

I forrige uke gikk justisministeren ut og oppfordret næringslivet til å være åpen om Cyberhendelser. I dag gikk Visma offentlig ut om et hacker-angrep mot dem.

Vismas konsulenter som har gransket hendelsen, indikerer at en av de kinesiske hackergruppene APT10, Stone Panda eller Red Apollo står bak.

Visma sier at de har gode systemer for å oppdage og håndtere slike hendelser, noe som gjorde at de fikk begrenset konsekvensene.

Et av funnene i Mørketallsundersøkelsen 2018 viser at nettopp det å ha en eller annen form for styringssystem eller rammeverk, gjør virksomhetene bedre i stand til å avdekke og håndtere uønskede hendelser. Undersøkelsen viser også at disse virksomhetene har mindre økonomiske tap når det skjer.

NSR synes det er flott at Visma står frem og deler sine erfaringer med cyberhendelser, uavhengig av hvem som står bak, slik at andre virksomheter kan dra nytte av disse.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss