Virksomheter blir nektet å sende e-poster før de har betalt løsepenger

Internett er både robust og skjørt på én gang. Informasjonen kan ligge på flere servere samtidig, i flere land. Den vil derfor være tilgjengelig selv om én eller flere servere faller ut.

Dette gir robusthet. Samtidig er internett skjørt. Det finnes flere milliarder brukere som alle kan sende e-poster til alle, men ikke samtidig for da vil nettet bryte sammen. Med virus kan kriminelle gjøre din pc til en spammer som kan bidra til å lamme nettet eller blokkere tilgangen til hjemmesider. Det kan koste deg dyrt å gjøre deg til vertskap for datavirus.
 
For å hindre at noen PC-er bidrar til å lamme nettet ved å sende store mengder spam, har internett et selvgenerert renovasjonsapparat som lager svartelister med IP-adresser (PC-er) som sender spam. Disse svartelistene distribueres til internettleverandører som sperrer e-posttrafikken til og fra denne IP-adressen.
 
Noen av overvåkervirksomhetene selger lister til dem som abonnerer på deres tjenester. Da ligger kostnaden på internettleverandøren, og hvis du har havnet på spam-listen blir du tatt av så snart du er virusfri og slutter å sende spam. Dette uten økonomisk kostnad for deg utover å rense opp på PC-er og den kostnaden det er å være uten e-posttilgang en periode.
 
Den andre forretningsideen er å la spammerne betale for overvåkningen og sperringen av IP-adresser. Det har nylig et norsk firma blitt utsatt for. De havnet på svartelisten til et selskap som sender svartelister gratis til nettleverandører. IP-adressen blir sperret og du må rense PC-en før de får komme på nettet igjen. Imidlertid tar det 7 dager å komme av svartelisten så sant du ikke betaler vel $100 for å hvitvaskes direkte.
 
Det kan virke som et utpressingssystem og mafiavirksomhet, men vi skal samtidig huske på at spam er et stort problem som koster internettbrukere store summer gjennom tapt båndbredde, tapt serverkapasitet, med mer. Det kan derfor være rimelig at spammerne må betale for renovatørenes arbeid.
 
Uansett syn på hvem som bør være kostnadsbæreren i dette systemet, vil det være svært uheldig for en virksomhet å bli nektet e-posttilgang i en korter eller lengre periode. Det er bare én måte å unngå dette på; Ivareta sikkerheten på egne systemer på en god måte, sørg for å ha oppdaterte antivirusprogrammer, samt oppdater alle brukerprogrammer, ikke bare operativsystemet. Er du smart avinstallerer du alle de programmene du ikke trenger på systemet eller pc-en. Jo flere programmer, jo mer utsatt.  

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss