Viktig dom i kampen mot nettkatalog

Norges Høyesterett avsa 6. desember dom i sak om varemerket ”Gule Sider”. Dommen er prinsipiell og for NSR er uttalelsene om markedsføringslovens grenser særlig viktig.

 Vi mener dommen begrenser aktørenes mulighet for å kopiere konkurrenters produkt og webdesign og bør være ett kraftig incitament for eierne å stanse de useriøse som surfer på deres merkevarer og goodwill. Mange av klagene på katalogselskapene går nettopp på dette, man misforstår hvem man handler med på grunn av navnelikhet og upresis markedsføring.

Hele dommen finner du her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss