Viktig avtale signert mellom NHO og Politidirektoratet

En historisk avtale om samhandling mellom sikkerhetsbransjen og politiet på landsbasis ble signert i dag av politidirektør Odd Reidar Humlegård og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund og Odd Reidar Humlegård (Foto: Arne Røed Simonsen)

Kristin Skogen Lund og Odd Reidar Humlegård (Foto: Arne Røed Simonsen)

Den nasjonale Intensjonsavtalen som ble undertegnet i dag vil danne grunnlag for samarbeidsavtaler mellom sikkerhetsbransjen og de ulike politidistriktene lokalt, i likhet med den avtalen som ble inngått mellom bransjen og Oslo politidistrikt i 2015.

Les: Sammen for trygghet

De gode erfaringene fra samarbeidsavtalen fra 2015 har gitt et bedre samarbeid mellom politiet og sikkerhetsbransjen innenfor rammene av dagens lovverk.

"Formålet med avtalen er å sikre at partene samhandler for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Dette vil også gjelde ved ekstraordinære hendelser og kriser."

I forbindelse med signeringen av avtalen innledet politidirektør Humlegård med å si at det er viktig for politiet å ha profesjonelle aktører å samhandle med. Sikkerhetsbransjen i dag er profesjonell og kompetent. Han mente at bransjen hadde mye å være stolte av.

-Jo mer profesjonelle samarbeidspartnerne er, jo lettere er det å samarbeide, sier Humlegård.

Han sa videre at et styrket samarbeid med privat sektor er en viktig del av nærpolitireformen, og at dagens avtaleinngåelse vil være på agendaen i møtet med landets politimestere i neste uke.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, benyttet anledningen til å takke, både for det gode samarbeidet under utarbeidelsen av intensjonsavtalen, og det gode samarbeidet med Politidirektoratet under arbeidet med, og ferdigstillelsen av, ny nasjonal grunnopplæring for vektere.

- Denne avtalen er også unik i internasjonal sammenheng.  Vi er det første landet som gjør det, men vil garantert ikke være det siste.  Det er stor interesse for den ute i Europa, sier Skogen Lund.

-På Europakommisjonens første møte, knyttet til beskyttelse av offentlige steder, ble arbeidet vi har gjort i Norge spesielt fremhevet som et eksempel resten av Europa burde følge, sier Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO Service og Handel.

Karlsen har vært en viktig pådriver for både avtalen med Oslo politidistrikt, vekteropplæringen og intensjonsavtalen med politidirektoratet.

-For sikkerhetsbransjen og vektere betyr avtalen i tillegg økt anerkjennelse, bedre omdømme og den stiller forventninger til seriøsitet, kompetanse og profesjonalitet fra aktørene, sier Skogen Lund.

-Det er veldig bra at vi i dag har fått en intensjonsavtale som anerkjenner sikkerhets- og beredskapsbransjen, den gjensidige respekten mellom politi og sikkerhetsbransjen, og vekternes betydning for beredskap og sikkerhet i Norge. Avtalen sier noe om hvordan man ser på rollene, hvordan man ønsker å samarbeide, og dele informasjon fremover.

Vekterbransjen har vært, og er, i endring, akkurat som politiet: jobben er i økende grad tuftet på kompetanse, og i større og større grad avhengig av teknologi. I tillegg har vi også i sikkerhetsbransjen sett god utvikling hva gjelder kvinner i yrket, og det er gledelig i seg selv.

At størrelsen på bransjen får en anerkjennelse gjennom denne avtalen, er også soleklart: vi har omtrent like mange vektere i Norge som vi har politifolk, og uten at noen trenger å gå hverandre i næringen, er begge grupper tjent med at den andre fungerer etter hensikten, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss