Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2013

Angrepet på det delvis Statoil-eide anlegget i In Amenas i Algerie sjokkerte en hel nasjon, og skapte reaksjoner langt utover Norge. Å svare på et kompleks risikobilde er utfordrende for alle globale selskaper. Konsernsjef Helge Lund kommer for å snakke om hvilke erfaringer Statoil har gjort etter terrorangrepet i In Amenas, og hvordan selskapet jobber for å styrke kvaliteten på sikkerhetsarbeidet.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) spisser fokuset på årets sikkerhetskonferanse. Satsingsområdene vinningskriminalitet, sikkerhet og beredskap, og informasjonssikkerhet er på agendaen.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo åpner konferansen på dag 1, hvor et av høydepunktene også blir offentliggjøringen av ferske tall fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen.  Dag 1 byr i tillegg på foredrag om kriminalitetsbildet sett fra både næringslivet og politiet, herunder en fersk rapport fra Kripos om organisert kriminalitet. Konsernsjef Cato Hellesjø, i Sporveien, vil snakke om håndtering av korrupsjon.

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner konferansens dag 2. På dag 2 kommer også Etterretningstjenesten for å si noe trusselbildet internasjonal, og Politiets sikkerhetstjeneste vil blant annet snakke om deres rådgivende rolle. Utenriksdepartementet ser et økende økonomisk nærvær i utlandet.  Seniorrådgiver Jon Vea, tidligere ambassadør i Angola, vil holde et innlegg om forventninger til utenrikstjenesten om råd og veiledning til norske virksomheter.

Utfordringene for en næringslivsleder innen informasjonssikkerhet øker. Sikkerhetssjef Hanne Tangen Nilsen, i Telenor Norge vil snakke om håndtering av digitalspionasje, og viserektor Morten Irgens, ved Høgskolen i Gjøvik vil si noe om viktigheten av kompetanseproduksjon.

                                                                                         Påmeldingen er avsluttet

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo 25. - 26. septemberInfo: Arne Røed Simonsen

Det gis 10% rabatt på deltageravgiften ved påmelding før 1.august.

Det taes forbehold om mindre endringer i programmet.

Utstillere til Sikkerhetskonferansen

Konferansen åpner for tre utstillere pr. dag.

Utstillerne får logo på program og på hjemmeside, en liten utstillerplass i mingleområdet og adgang til konferansen for to personer den aktuelle utstillerdag og ett informasjonsark med tosidig trykk i deltagermapper.

Spørsmål om utstillerplass kan rettes til Arne Røed Simonsen


Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss