Veiledere til ny sikkerhetslov publisert

Den nye sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. Nå har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) publisert åtte veiledere til den nye loven.

Foto: iStock

Foto: iStock

NSMs veiledninger skal utdype forståelsen av regelverket, inkludert de ulike bestemmelsene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Veilederne representerer NSMs syn på hvordan lov og forskrifter er å forstå, og danner et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.

De nye veiledningene finner du her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss