Varslingslisten - ti år og i ny drakt

Varslingslisten har eksistert i ti år, og fremstår nå i ny drakt. Helt nytt er det også at du digitalt kan rapportere inn kritikkverdige markedsføringsmetoder og avtalevilkår.

Varslingslisten

 

Etter ti års drift kommer nå Varslingslisten i ny drakt. Siden vil som tidligere inneholde gode råd om forebygging og håndtering av fakturabedragerier og villedende markedsføring.

Gjennom sine ti år har Varslingslisten gitt råd til mange små og mellomstore virksomheter som har følt seg utsatt for useriøs og villedende markedsføring.

En av virksomhetene er HSQ-Consult AS, som er svært takknemlige for nytten de har av Varslingslisten:

- Mitt lille firma har relativt ofte vært utsatt for forledende markedsførere og sannsynlige svindlere via telefon. Takk for respons og gode råd fra dere.  Jeg må også få takke for at dere jobber med et tiltak som Varslingslisten. I saker som den jeg har opplevd, er det av stor betydning å vite om slike oppdragende institusjoner innen næringslivet, sier Helge Seiertun, daglig leder i HSQ-Consult AS.

Han understreker at Varslingslistens eksistens og rolle er et viktig og betryggende tiltak.

- Fra diverse søk på internett har jeg gjennom årene sett at mange småbedrifter er mye plaget av utilbørlig "markedsføring" og fakturasvindel fra useriøse aktører, avslutter Seiertun

Tanken er at Varslingslisten skal være et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Hjemmesiden skal gjøre det lettere for virksomhetene å bringe videre erfaringer med slike forhold.

 Virksomheter som opplever slike problemer kan:

- selv få hjelp ved å lese denne hjemmesiden

- hjelpe andre virksomheter ved å rapportere egne erfaringer til Varslingslisten.

På bakgrunn av rapportene vil Varslingslisten legge ut en oversikt over de mest aktuelle fremgangsmåtene.

Nytt på Varslingslisten er, at man nå kan rapportere inn markedsføringsmetoder og avtalevilkår som oppleves som upresise eller uryddige, digitalt i en database. Klagene vil automatisk bli rutet videre til den næringslivsorganisasjon man er medlem av.

Den nye databasen vil gi Varslingslisten en bedre oversikt over antall klager og det økonomiske omfanget, som vil være nyttig i arbeidet med å redusere og bekjempe useriøse aktører i markedet.

Varslingslisten er et samarbeid mellom;

Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorgansisasjonen Virke, Finans Norge, Bedriftsforbundet, Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening og Næringslivets Sikkerhetsråd.

Se den nye varslingslisten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss