Varslingslisten i ny drakt – kampen fortsetter

Fem år med Varslingslisten har gitt gode resultater. Likevel sliter næringslivet med useriøse aktører i katalogmarkedet, som stadig endrer modus for hvordan de opptrer. For å møte de nye utfordringene endrer Varslingslisten strategi!

 I 2005 ble nettsiden www.varslingslisten.no etablert. Nettsiden har vært en suksess og er flittig besøkt. Varslingslisten har mottatt et stort antall klager fra bedrifter og andre virksomheter. Virksomhetene klager over markedsføringsmetoder og avtalevilkår som de opplever som upresise eller uryddige.

I løpet av de fem årene som har gått har Varslingslisten bidradd til at katalogmarkedet har endret seg. Antallet rapporterte klager er redusert. En grunn til dette er at Varslingslisten har bidradd til økende bevissthet i næringslivet omkring problemene i katalogmarkedet. Dette har igjen ført til at det har blitt færre norske useriøse aktører. Problemet er imidlertid ikke utryddet. Flere av de minst seriøse aktørene i katalogmarkedet har unndratt seg oppføring på Varslingslisten blant annet ved stadig å skifte navn og metoder for salgsfremstøt. På den måten har den minst seriøse delen av katalogmarkedet tilpasset seg Varslingslistens listeføring. Det er derfor behov for å revidere Varslingslisten.

Fra 1. mars fremstår Varslingslisten i ny drakt. På Varslingslistens nye hjemmeside er det nå listet opp alle de ulike fremgangsmåter, eller modus, som Varslingslisten har mottatt varsel om gjennom et stort antall rapporter. På den måten vil Varslingslistens arbeid fortsette med fornyet effektivitet.

På den nye hjemmesiden gis en generell veiledning i hvordan man skal forholde seg til ulike modus. Organisasjonene bak Varslingslisten har opprettet egne kontaktpunkt, hvor medlemmer kan henvende seg for konkret praktisk eller juridisk bistand.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss