Utsettelse av arrangementer i regi av NSR

Koronavirus-situasjonen i Norge har i løpet av de siste dagene hatt en utvikling som gjør at vi bør være spesielt aktpågivende.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Flere bedrifter har innført strenge retningslinjer for driften. Hensikten er å redusere risikoen for smittespredning, og sikre driften i virksomheten. Tiltakene baserer seg på gode sikringsrisikoanalyser.

Å gjennomføre de planlagte arrangementer nå, vil medføre at flere av deltakerne må bryte sine bedriftsinterne reguleringer. Videre ser vi at vi ikke vil klare å optimalisere myndighetenes råd for gjennomføringen. NSR ønsker ikke å bidra til at verken bedriftsinterne regler brytes, eller at myndighetenes råd ikke etterfølges. Det vil svekke effekten av tiltak som har til hensikt å styrke samfunnets og bedriftens evne til å håndtere denne vanskelige situasjonen.  Vi har derfor besluttet å utsette våre planlagte arrangementer. De ulike arrangementene vil bli satt opp igjen så snart situasjonen er normalisert.

Vi beklager ulempene denne avgjørelsen måtte medføre, men håper på forståelse for avgjørelsen, og at vi ser dere på neste arrangement.  

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss