Unngå at din virksomhet blir satt i sjakkmatt

Kjenn dine motstandere og dine svakheter. Tenk langsiktig og beskytt dine verdier.

Lahlum - Eriksen

Næringslivets Sikkerhetsråd og One Voice har utviklet et analyseverktøy for identifisering av din virksomhets sikringsrisiko. Ved bruk av VTS-analyse  (Verdi-Trussel-Sårbarhet) kan du gjennomføre lovpålagte risikoanalyser på en effektiv måte.  Slik oppnår virksomheten god struktur og sporbarhet, og en lett forståelig fremstilling av hvilken risiko virksomheten har. 

VTS-analyse et verktøy som er spesielt tilpasset for å vurdere risiko knyttet til uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori og i NS 5832, som identifiserer tre faktorer som må være til stede og samhandle for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem; verdi, trussel og sårbarhet. Verktøyet gjør deg bedre i stand til å administrere både prosess, resultat og oppfølging over tid.  Utfordringer med maler og disposisjoner fjernes helt, og samhandlingen går lettere. 

Vi ser at lovverk i økende grad setter krav til gjennomføring av risikoanalyser på lovbrudd og kriminalitet. Ny sikkerhetslov, GDPR, interkontrollforskriften og hvitvaskingsloven er slike eksempler, der bruk av VTS-analyse vil komme til god nytte.

Les mer HER.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss