Ugjerningen i Berlin

Den forferdelige og meningsløse påkjørselen på julemarkedet i Berlin medførte at tolv mennesker er drept og 48 skadd. Politiet i Berlin slår nå mer eller mindre fast at handlingen var tilsiktet og de har sagt at de må anta at det var et terrorangrep.

Øyvind Smedsrød

Øyvind Smedsrød

Denne hendelsen og nylige terrorangrep viser at det Europeiske samfunn er sårbart. Vi har gode etterretningskanaler og velprøvde forebyggende sikkerhetssystemer. Men vår demokratiske åpenhet gjør at vi har valgt å være sårbare. Kan det skje i Norge? Selvfølgelig kan det det.

Joakim Barane fra BDO, og medlem i sikringsutvalget i NSR, sier i et intervju med Adresseavisen på tirsdag at vi må akseptere en viss sårbarhet og at det er umulig å beskytte seg mot alle angrep hele tiden. Dette og nylige angrep forskjellige steder i Europa retter seg mot samfunnet når vi er som mest ubeskyttet og sårbare. Barane har helt rett. En terrorist vil alltid forsøke å få mest mulig effekt, og minst mulig risiko ut av en handling. Derfor ser vi nå en tendens til at samfunnet blir angrepet på "nye" måter og i situasjoner der vi har stor sårbarhet. Steder vi ikke har beskyttet oss. En tung lastebil inn i en folkemengde der man har minst evne til å hindre angrepet, vilkårlige skudd i et lukket og overfylt lokale som i Bataclan i Paris.

I etterpåklokskapens lys kan man si at det kunne være mulig å forutse og å sikre seg mot enkelte slike trusler. En enkel risikoanalyse ville kanskje avdekket at dette scenarioet kunne dukke opp. Det har hendt før, ganske nylig i Nice og det er en kjent fremgangsmåte for terrorister. Arrangementer av denne arten bør sikres mot tilsiktede uønskede handlinger så langt mulig. Og tiltakene er i dette tilfellet ganske enkle og rimelige. Midlertidige kjøretøysperrer av samme type vi kjenner fra Oslo og som nå er satt ut rundt julemarkedene i København vil kunne redusere risikoen kraftig. Burde de ha sikret seg? Bør slike arrangementer foreta en risikoanalyse?

Barane påpeker helt riktig at det er umulig å sikre seg mot alt hele tiden. En kjøretøyhindring ville kanskje ført til at terroristen ville valgt en helt annen type angrep. Et annet brutalt scenario som fører til massedød og et stort antall skader. Tunge betongsperrer, bevæpnet politi, person- og bagasjekontroll og slike tiltak gir kanskje høyere sikkerhet, men neppe økt trygghetsfølelse. Man besøker ikke steder man ikke føler seg trygg.  Dette er de vanskelige problemstillingene når det gjelder sikring av offentlig sted.

Vi har stor sympati med befolkningen i Berlin.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss