Ufarlig i dag – farlig i morgen

I fortidens analoge tidsalder, før elektronene ble satt i informasjonstjenesten virke, var omgang med personlig informasjon relativt ufarlig. I dagens digitale tidsalder lagres alt og kan brukes av mange, og mange samler informasjon som vi på et senere tidspunkt ikke vet hva vil brukes til.

Før digitale kameraer, internett og smarte mobiltelefoner var det begrenset risiko knyttet til å ta pikante bilder av seg selv eller andre. Spredningsfaren var ubetydelig, og negativer og bilde kunne makuleres for aldri å kunne gjenoppstå.
 
I dag har disse ”ufarlige” bildene blitt risikable. Med et scan kan de digitaliseres, kringkastes og allmenngjøres verden rundt, og aldri kunne slettes. Fortidens trygge handlinger har med fremtidens teknologi blitt en trussel.
 
Nakenbilder er sak som kan være ubehaglig, men verre kan det være om din identitet blir misbrukt eller om sensitiv informasjon om deg eller din virksomhet blir utnyttet til kriminelle formål. Da kan din trygghet, inntjening og økonomi i verste fall være truet for lang tid.
 
På åttitallet visste vi ikke hva 2011 ville by på av teknologi, og i 2011 vet vi ikke hvilken teknologi vi har tilgang til om noen få år. Men vi ser at elektronisk informasjon om individer og virksomheter akkumuleres, og vi ser tjenesteleverandører som samler stadig mer informasjon om deg og ditt. Det er i seg selv ikke skadelig, men kan bli det om noen med ondsinnet vilje får tilgang til informasjonen.
 
Murphy’s law sier at ”om noe kan gå galt, vil det en gang gå galt”.  Dette er en viktig huskeregel for publisering og omgang med informasjon i dagens og fremtidens samfunn.
 
Den oversiktlige forestillingen om hva jeg og andre vet om meg selv, må revideres. Samfunnet samler elektronisk informasjon om alt og alle, oftest i god hensikt, men som i form av sitt tilfang og uoversiktlighet kan bli skadelig i dag, morgen og fremtiden. Alle må derfor være bevisste hvilke langsiktige konsekvenser det kan få ved distribusjon og elektronisk lagring av informasjon.
 
Joharis vindu, som hadde deg selv og andre som de to aksene, må utvides med en tredje akse, og tilføres tidsdimensjonen. Hva vet samfunnet, Google og Apple om deg i dag og fremtiden?  Skremmende mye, er jeg redd. Vær derfor varsom med hva du legger ut av informasjon om deg selv og din virksomhet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss