Tyveri av og fra lastebiler og vogntog

Tyverier av og fra lastebiler og vogntog er et kjent fenomen i store deler av Europa, også i våre nærmeste naboland Danmark og Sverige.

Tyvene har trengt seg ned gjennom taket

Norge har ikke vært forskånet for denne formen for kriminalitet, men har vært langt mindre berørt enn andre land. I alle fall i følge den offisielle kriminalstatistikken. Politiets registre i Norge kan ikke skille mellom tyveri fra næringstransport og privatbiler. Alt registreres som tyveri fra motorvogn, og i følge den statistikken har antallet tyverier gått ned i Norge.

I følge tall fra ett norsk selskap som kjøper transporttjenester i stor skala, Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har vært i kontakt med, har antallet tyverier fra lastebil/vogntog økt kraftig i 2011. Dette selskapet hadde i slutten av 2011 og begynnelsen av 2012, like mange tyverier på fem måneder, som de hadde fra og med 2007 til og med 2010. Totalt har dette ene selskapet hatt ca. tretti tyverier.

Politiet har i samarbeid med selskapet, fått pågrepet gjerningsmennene i tre av tilfellene.

I det ene tilfellet ble fire personer pågrepet av politiet etter en stor spaningsoperasjon som ble avholdt i samarbeid mellom selskapet og politiet. De som ble pågrepet viste seg å være kriminelle som var kjent for denne type virksomhet fra tidligere, både i inn- og utland. I forbindelse med pågripelsen ble det i de 2 bilene de benyttet under "anslaget" funnet profesjonelt sambandsutstyr, verktøy, et stort pengebeløp m.m.
NSR har vært i kontakt med de bransjeorganisasjoner som organiserer transport og logistikk. Disse vil nå ta et initiativ for å innhente tall for å kunne synliggjøre de reelle tyveritallene for denne bransjen.  NSR har også besluttet å opprette et eget utvalg for bekjempelse av kriminalitet mot transport, logistikk, reiseliv og varehandel.

Situasjonen i Sverige

I Sverige har antallet tyverier mot lastebiler og vogntog over flere år lagt på i overkant av 2000 tyverier. Antallet steg til 2500 tyverier i 2010 og passerte 3000 tyverier i 2011. I Sverige kan politiet skille mellom tyveri fra privatbiler og næringstransport i sine registrere.

Politiet i Sverige økte om, og fikk midler til et EU-prosjekt "Prevention of and fight against Cargo Crime". Midlene gav svensk politi muligheten for å sette inn nødvendige ressurser for å kartlegge denne aktivitet i Sverige, herunder motarbeide og avdekke videre utvikling av denne type kriminalitet.

Prosjektets styringsgruppe består av representanter fra;
• Svenska Transportarbetarförbundet
• Sveriges Åkeriföretag
• Trafikverket
• Polisen

Prosjektet har også kartlagt hva som stjeles. De syv mest stjålne godstypene er; Matvarer, hjemmeelektronikk, verktøy, hygieneartikler, alkohol, vaskemidler og datamaskiner.

Tyveri av diesel
I Norge har tyveri av drivstoff fra både forhandlere av drivstoff, andre drivstofflagre, lastebiler og vogntog økt i 2011. Dette problemet rammer transportbransjen både direkte og indirekte. Direkte fordi det stjeles drivstoff direkte fra lastebilene og vogntogene, og indirekte fordi konkurrenter kjører på billig eller gratis stjålet drivstoff. Dette vil gi store utslag i en næring med hard konkurranse og små marginer.

Ut fra medieoppslag og reportasje,r har dette vist seg å være en vanskelig for politiet å bevise at dieselen er stjålet.
Politiet i Västra Götaland anslo at det i Sydvestre Sverige ble stjålet 1,7 millioner liter diesel i 2010. Dette utgjør en verdi på ca. 23 millioner svenske kroner.

Norske forhandlere av drivstoff har gjort flere tiltak for å forbygge tyveri fra tanker og pumper, men lastebiler og vogntog er fortsatt sårbare for denne typen krimininalitet.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss