Tyrkia mot Norge

De seneste ukene har tyrkiske hackere angrepet et stort antall internettsider i Norge. Dagbladet ble rammet at et tjenestenektangrep, og et stort antall sider har fått endret innholdet. Bildene er noen av de som er lagt ut.

Oversatt tekst: Du har gått over streken, Norge. Og vi er kommet for å fortelle (deg dette)

Det mest omtalte angrepet er på Dabladet.no som etter Mohammed-tegningene ble satt ut av spill en periode. Ikke fullt så kjent er at ”grisebildet” ble lagt ut på et stort antall internettsider. At Nesna kommune fikk ny hjemmeside over natten er heller ikke kjent for alle.
 
Umiddelbart er det lett å tro at dette skyldes Dagbladets tegninger alene, men det er ikke nødvendigvis slik. Også ambulansesaken i Oslo for en måned tilbake er med på å forklare tyrkernes sinne mot Norge.

- Det som her er spesielt interessant er at de kaller seg 1923TURK-gruppen. 1923 var året for både skillet mellom Kalifat og stat i Tyrkia (Kalifatet ble lagt ned i 1924) og for Lausanne avtalen, som formaliserte Tyrkias uavhengighet fra kolonimaktene. Det er derfor en referanse til den sekulære staten Tyrkia og dennes suverenitet, sier Einar Wigen, forsker ved NUPI. Jeg vil ikke trekke for vidtrekkende konklusjoner av dette, men de dette dreier seg om tar det som et overtramp mot nasjonale så vel som religiøse følelser.

- Merk at dette er den andre store Norge-saken i Tyrkia hittil i år. Ambulansesaken ble slått opp stort i alle media, som et utslag av norsk fascisme og rasisme mot tyrkere. Slektningene til den avdøde har kjørt en hard kampanje, snakket i parlamentet, holdt pressekonferanse utenfor ambassaden og utenriksministeren har fordømt det. Jeg tror at angrepet må forstås i lys av dette, så vel som det mer eksplisitt religiøse, avslutter Wigen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss