Trusler i og mot næringslivet

Sør-Øst politidistrikt har utarbeidet en trusselvurdering for næringslivet. Politiets virksomhetsstrategi tilsier målrettet forebygging med utgangspunkt i risikoanalyser. Det er derfor svært gledelig at denne rapporten er kommet.

Fasade Sør-Øst politiditrikt

For å kunne gjennomføre gode risikovurderinger er det nødvendig å ha kunnskap om det faktiske trusselbildet. Og ikke minst, dette er den første rapporten fra politiet som beskriver kriminalitetsutfordringer sett fra næringslivets ståsted.

Politiet har hittil hatt liten oversikt over kriminaliteten i næringslivet, delvis pga. lave anmeldelsestall. Derfor er det primært brukt eksterne kilder. Funnene er deretter blitt diskutert og kalibrert med store og små virksomheter, arbeidsgiverorganisasjoner, risiko-/sikkerhetseksperter, konsulentselskaper, tjenestetilbydere, Politihøgskolen m.v.  Rapporten avdekker et veldig stort avvik mellom opplevd og anmeldt kriminalitet, og bidrar ikke minst til å beskrive det faktiske trusselbildet for næringslivet.  Det er næringslivskoordinator Jarl Martin Pedersen og strategisk analytiker Amund Rolseth som har laget rapporten.

Sør-Øst politidistrikt er svært fornøyd med trusselvurderingen, som vil være et godt kunnskapsgrunnlag for distriktets prioriteringer i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og ikke minst et viktig dokument for næringslivets eget arbeid med risiko knyttet til kriminalitet, gjerne i god samhandling med politiet. 

I rapporten fremheves seks trusler som de mest aktuelle;

  • Direktørsvindel
  • Løsepengevirus
  • Dataskadeverk/sabotasje
  • Informasjonstyveri
  • Innsidere
  • Vold og trusler mot ansatte

Truslene forklares på en god og lettfattelig måte, og i rapporten finnes også veiledning for gjennomføring av risikoanalyser ihht. NS:5832.  Vi tror ikke at de beskrevne truslene er spesifikke for næringslivet i Sør-Øst politidistrikt, og anbefaler derfor også andre å sette seg inn i rapporten.

Politiet skal frem mot 2025 komme i forkant av kriminaliteten. Gjennom utarbeidelse og deling av blant annet denne type trusselvurderinger mobiliseres aktørene i næringslivet, og samfunnet står dermed sterkere sammen i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss