Terrortrusselen mot Norge vil øke

Militant islamisme er fortsatt den største terrortrusselen mot Norge og norske interesser, mener Etterretningstjenesten.

Forside Fokus 2015

Forside Fokus 2015

«Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet forventes å øke i løpet av 2015. Dette er blant annet et resultat av at personer med tilknytning til Norge reiser til konfliktsoner og knytter kontakt med militante islamistgrupper, og er en konsekvens av Norges bidrag til den internasjonale USA-ledede koalisjonen for bekjempelse av ISIL.»​

Militante isla​​mister

Det er blant konklusjonene i Etterretningstjenestens årlige vurdering, Fokus. Sjef for tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, la fram Fokus 2015 under en pressekonferanse i Oslo i formiddag.
 
I Fokus oppsummerer tjenesten status og forventet utvikling innen geografiske og tematiske områder som kan ha særlig betydning for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Og som i fjor er det særlig utviklingen i Midtøsten og Sahel-beltet i Nord-Afrika som bekymrer. Regionen preges av sosial uro, mange svake stater og konflikter. De er også hjemmebane for flere militante grupperinger, som ISIL.
 
– I løpet av 2014 har militante islamistgrupper styrket sin posisjon, spesielt i Syria og Irak. Områdene er fristeder for trening og planlegging av terrorangrep i Europa. Utviklingen medfører at terrortrusselen mot Vesten, Norge og norske interesser i utlandet sannsynligvis vil fortsette i 2015, sier Grandhagen.
 

Russland og ​​​​Arktis

Men det er ikke bare militante islamister som vekker bekymring. Oppmerksomheten rettes også nord- og østover. Nordområdene og Russland står fortsatt i en særstilling for tjenesten. ​
 
– Nordområdene er viktige for oss, fordi de er viktige for Norge. De er også viktige for Russland, sier generalløytnant Grandhagen.
 
Etterretningstjenesten mener ikke at Russland i dag utgjør noen militær trussel mot Norge, men poengterer at situasjonen i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa kraftig.
 
– Russland opptrer mer aggressivt og har en klar vilje til å bruke makt overfor naboland. Russiske myndigheter ønsker å gjenreise Russland som stormakt og fremtvinge etterlengtet internasjonal respekt, sier etterretningssjefen.
 

Digit​​ale trusler

Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner er en betydelig trussel mot norske interesser. Fremmed etterretning angriper løpende norske myndigheter og virksomheter, og operasjonene blir stadig mer målrettede og teknisk avanserte.
 
– Russland og Kina er de mest aktive aktørene bak nettverksbaserte etterretningsoperasjoner rettet mot Norge. Trusler i det digitale rom vil ha høy prioritet hos oss i 2015, sier Grandhagen.

Last ned hele rapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss