Terrorhandlingene i Paris

En tragisk hendelse som kunne skjedd hvor som helst og er vanskelig å forebygge. Næringslivets Sikkerhetsråd(NSR) har ingen indikasjoner på at norsk næringsliv er et særskilt mål i Norge

Illustrasjon terror beskyttelse sikring

Foto: Arne Røed Simonsen

- Vi har jevnlig og god kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste, og det er ingen endringer i gjeldene trusselvurdering, sier direktør for NSR, Jack Fischer Eriksen 

Anslag mot sivile

Terrorhandlingene i Paris, viser en endring fra tidligere terrorhandlinger de siste år. Det kan virke som at målutvelgelsen retter seg mot mer sårbare og tilfeldige borgere som oppholder seg på steder med større folkeansamlinger, og som fremstår mer usikret.

 

Forebyggende sikkerhet mot væpnede angrep

Hva bør virksomhetene gjøre?

Generelt anbefaler NSR virksomheter å gjennomføre en risikoanalyse mot all kriminalitet.

Dette innebærer at virksomheten gjennomfører en verdivurdering, innhenter eller utarbeider en trusselvurdering og gjennomfører en sårbarhetsvurdering for å avdekke egne og omkringliggende sårbarheter.

-Virksomheter har i større grad, enn en vanlig borger, muligheten til å utforme sikringstiltak og forsterke sin egen robusthet. Dette kan gjøres på mange måter, men målet må være i størst mulig grad forhindre eller forsinke en eventuell kriminell handling, sier Fischer Eriksen.

Tiltak mot terrorhandlinger

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss