Tenk at det kan nytte….!

I en koordinert aksjon natt til torsdag 29 oktober pågrep politiet fire utenlandske statsborgere og beslagla betydelige mengder tyvegods i Drammens-distriktet.

Politiet vil fremstille personene, som er i alderen mellom 26 og 48 år, for varetekt i løpet av fredagen.

Politiet vil fremstille personene, som er i alderen mellom 26 og 48 år, for varetekt i løpet av fredagen.

Betydelige mengder tyvegods er beslaglagt. Det er pågrepet to serbere, en rumener og en serber-kroater.

Det kan ta flere dager før politiet har oversikt over beslaget. – Mye av godset burde være mulig å spore tilbake til rettmessig eier. Vi har indikasjon på at deler av tyvegodset kan stamme fra innbrudd i privatboliger, sier politiadvokat Kjell Johan Abrahamsen som ikke vil utelukke flere pågripelser.

Det har i denne saken vært et meget tett samarbeid mellom Kripos og prosjektsamarbeidet Grenseløs som består av politidistriktene i Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark. Prosjektet startet i Vestfold i 2007. 5 tjenestemenn/kvinner ble skjermet fra å jobbe med andre saker og hadde fullt fokus på mobile kriminelle. Prosjektet gav raskt resultater og ble senere utvidet til de tre andre nevnte politidistrikter og består nå av 17 tjenestemenn/kvinner.

NSR ser positivt på denne typen samarbeid og prosjekt jobbing, og vi er overbevist om at et tett samarbeid med næringslivet vil kunne gi ytterligere gode resultater. Mange virksomheter kan, i mye større grad enn private fornærmede, bidra med informasjon som kan føre til oppklaring av saker. Vi tror også at denne målrettede jobbingen vil ha en stor forebyggende effekt.

Denne typen prosjekt-jobbing vil sannsynligvis tære på distriktenes resurser i forhold til andre saker, men NSR håper at bevilgende myndigheter ser positivt på dette arbeidet og legger til rette for at også andre politidistrikter kan benytte denne modellen.

Lykke til videre med det gode arbeidet. Det nytter!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss