Takk for godt samarbeid i 2015

Vi ønsker å takke våre medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for innsatsen i 2015, sammen med en liten oppsummering av året.

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Året 2015 har vært preget av mye uro i verden, og dette påvirker også hverdagen til oss nordmenn, og ikke minst næringslivet. Dette har også Næringslivets Sikkerhetsråd "kjent på kroppen", og vi merker en stor etterspørsel etter rådgivning, foredrag og kurs knyttet til trusler, sårbarheter og risiko. Og, det er nettopp derfor vi er til, vi skal bidra med informasjon og rådgivning til medlemmer spesielt og næringslivet generelt. Dette har vi fått til i nært samarbeid med myndighetene, og det er gledelig å observere at dette er blitt en gjensidig avhengighet.

I løpet av 2015 har NSRs ansatte holdt over 50 foredrag til over 3000 tilhørere, vi har arrangert 2 konferanser, holdt 6 kurs og arrangert 5 frokostseminar – noen av dem har til og med vært overbooket. Dette er et tydelig tegn på at det er behov for informasjon og kunnskap om de forskjellige trusler vi kan utsettes for.

NSR gjennom Informasjonssikkerhetsutvalget har startet arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2016. Vi skal videreutvikle produktet, slik at dette blir et enda viktigere verktøy for næringsliv og myndigheter i kampen mot alle trusler som treffer oss daglig gjennom internettet. Vi ser frem til å presentere dette produktet høsten 2016.

Med denne korte oppsummeringen på tampen av et hektisk og spennende år, ønsker vi alle en trygg jul og et sikkert nytt år!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss