Sykepleiere uten utdanning

Den svenske TV-kanalen SVT har avdekket at 27 sykepleiere og leger uten utdanning har blitt ansatt i det svenske helsevesenet de fem siste årene.

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Det har blitt avdekket både forfalskede vitnemål og legitimasjonsdokumenter, og flere er dømt. Granskingen avdekket også at over 300 leger og sykepleiere hadde blitt ansatt uten kontroll eller godkjenning fra svenske myndigheter.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anne Farseth, sier til ABC Nyheter at det ikke kan utelukkes at det samme er tilfelle i Norge.

For personer med utdannelse fra universiteter og høyskoler i Norge, kan en arbeidssøker dele sitt vitnemål med en potensiell arbeidsgiver via Vitnemålsportalen. (Vitnemålsportalen er en norsk portal som er utviklet av Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høyere utdanning og forsking (tidligere CERES) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.) Dette er en tjeneste som ble lansert i 2017. 

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) 2017, viser at bare halvparten av norske virksomheter foretar identitetssjekk i forbindelse med ansettelsesprosesser. Og ca 30 prosent foretar ekthetskontroll av vitnemål.

NSR har over tid sett behovet for sikkerhet i ansettelsesforhold, og har sammen med Politiet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet utarbeidet en veileder om temaet.

Det er viktig at HR og sikkerhetsansvarlige har samme forståelse av risikobildet. Derfor arrangerer NSR i samarbeid med HR Norge et halvdagsseminar om innsidetrusselen den 7.desember.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss