Suksessen fortsetter...

Portalen for OSPA 2018 er åpen. Slå et slag for godt sikkerhetsarbeid, og nominer dine ansatte, din sjef, en leverandør, et produkt, (eget eller andres) deg selv eller et statlig initiativ. Og hvem får "Årets OSPA", prisen for langt og godt sikkerhetsarbeid?

Beste nye Sikkerhetsprodukt 2017: Vitnemålsportalen.  Utviklet av CERES. Marte Holhjem og Rikke K Gåsholt, CERES. Prisen ble overrakt av professor Martin Gill, som også er prisens opphavsmann. (Foto: ARne Røed Simonsen)

Beste nye Sikkerhetsprodukt 2017: Vitnemålsportalen. Utviklet av CERES. Marte Holhjem og Rikke K Gåsholt, CERES. Prisen ble overrakt av professor Martin Gill, som også er prisens opphavsmann. (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSR ser frem til årets OSPA-utdeling, som vil finne sted under Sikkerhetskonferansen 2018. Konferansen avholdes på Edderkoppen i Oslo, torsdag 20. september.

OSPA er en uavhengig organisasjon, basert i UK, som ønsker å fremme verdien av sikkerhet- og kriminalitetsforebyggende arbeid, og arbeider for at de som utøver fremragende arbeid med sikkerhet og sikring skal kunne strekke seg etter en OSPA, og dermed få en anerkjennelse for innsatsen som det står respekt av.  OSPA-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.  I Norge er NSR er nasjonal arrangør og vertskap for prisutdelingen.  Tusen takk til NHO Service og Handel og NOSIF som samarbeider med NSR i å spre kunnskap om prisen og være aktive OSPA-ambassadører.  Prisen deles i år ut for fjerde gang.

Nominasjoner for OSPA 2018 er åpen frem til 24.august. Enhver som er tilknyttet sikkerhetssektoren i privat eller offentlig sektor kan delta ved å nominere seg selv eller andre. Du trenger ikke være tilknyttet noen organisasjon.  Det viktigste kriteriet er at personen, produktet, virksomheten eller løsningen presterer på et fremragende nivå innen sikkerhet. Du kan sende inn nominasjoner i flere kategorier.  Husk å begrunne nominasjonen godt!

Dette er årets kategorier:

Beste nye sikkerhetsprodukt

Fremragende intern leder for sikkerhet

Fremragende sikkerhetsrådgiver

Beste statlige sikkerhetsinitiativ

Årets OSPA (Lifetime Achievement Award)

Her kan du sende inn din nominasjon.

Bak en god pris, står det en god jury.  Sammensetning av juryen som skal vurdere nominasjonene, og utpeke vinnere, er basert på kunnskap og bredde individuelt, i bransje og i sektor.  Årets jury er:

Jon S. Jacobsen Daglig leder, SOS Security
Audun Vestli Leder, Senter for risikoreduserende design, COWI
Øyvind Smedsrød Seniorrådgiver, DSS
Runar Karlsen Fagsjef, NHO Service og Handel
Janne Olden Saksbehandler, Norges Bank/Nosif
Knut Oscar Gilje Direktør, NSO
Berit Børset Konsernsikkerhetssjef og CISO, DNB


Juryen forholder seg til OSPAs etiske retningslinjer, habilitetsregler og system for vurdering av nominasjonene.

For mer informasjon, kontakt Anette Tinglum på 970 10 321.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss