Støtter forskning om objektsikkerhet

Hvordan beskytte byer, bygg og konstruksjoner mot bomber og terrorangrep? Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har nettopp besluttet å støtte to ulike forskningsprosjekter som skal undersøke dette.

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSM bevilger blant annet 10 millioner kroner til SIMLab ved NTNU i Trondheim. Sentret vil blant annet jobbe med et prosjekt om hvordan ulike typer sikringsmaterialer og konstruksjoner oppfører seg i møte med bombeeksplosjoner og andre typer belastninger. Støtten til sentret blir gitt med 2 millioner i 2013, og deretter over en åtte-årsperiode med 1 million kroner i året frem til 2022.

Bedre sikringstiltak

- Prosjektsamarbeidet med SIMLab på NTNU vil gi NSMs miljø for objektsikkerhet og fysisk sikring tilgang til vitenskapelige tester av høyeste internasjonale kvalitet. Et slikt prosjekt vil danne grunnlag for utvikling av bedre og mer tilpassede sikringstiltak for verdier som må beskyttes, sier avdelingsdirektør Carsten Rapp i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

NSM har ansvaret for å gi råd om og føre tilsyn med objektsikkerhet i Norge. Gjennom deltakelse i prosjektet vil NSM ha mulighet til å styre og bestille ulike typer tester. Direktoratet vil blant annet kunne bruke testene til å verifisere hvordan ulike sikringstiltak og materialer reagerer på fysiske påkjenninger som eksplosjoner, prosjektiler, kollisjoner og så videre.

Også Forsvarsbygg, som NSM har et faglig samarbeid med om objektsikkerhet, har i mange år hatt et nært samarbeid med SIMLab som kommer til å fortsette for fullt i årene fremover.

Sikkerhet i byen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet støtter også et nytt prosjekt om objektsikkerhet ved Bergen Arkitekthøgskole. I et samarbeidsprosjekt mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og arkitekthøgskolen er det satt i gang et mastergradsstudium med tittelen «Secure by design». Prosjektet tar for seg hvordan sikring av offentlige bygg og rom kan være premissgiver i utformingen av sikre samfunn. Prosjektet vil munne ut i en to-språklig (norsk-engelsk) utgivelse med arbeidstittelen «Security and the City».

- Dette prosjektet vil øke kompetansen om hvordan man kan sikre bygg og anlegg mot ulike typer sikkerhetstrusler både i sivil og militær sektor. Det vil også kunne påvirke en ny generasjon arkitekter til å tenke sikre bygg og byrom, hvor både åpenhet og demokrati er i harmoni med sikringsbehov, sier avdelingsdirektør Carsten Rapp i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

For mer informasjon, kontakt:

  • NSMs pressetelefon på
    99 20 82 62
  • Professor Magnus Langseth, SIMLab, telefon 73 59 47 82

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss