Stor interesse for sosiale medier og sikkerhet.

Ca 60 deltagere møtte opp da Næringslivets Sikkerhetsråd, region Nord-Norge, holdt et sikkerhetsseminar med sosiale medier som tema. Vår regionale representant, Trym Enoksen hadde satt sammen et spennende program med gode foredragsholdere

Seminaret tok utgangspunkt i Arenabilaget, og hva var mer naturlig enn å la redaktøren, Terje Wold åpne seminaret. Wold gav en innføring i den sosiale mediaverden, samt tok oss gjennom de steg en virksomhet bør ta FØR de velger å gå ”live” på sosiale medier.

Gjennom de andre foredragene utover dagen, fikk vi høre og se en del eksempler på fallgruver man kunne gå i. Både Sparebank 1 Gruppens informasjonsdirektør og Eksportrådet for fisk gav oss gode eksempler på håndtering av hendelser og hvordan best forebygge dem. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Datatilsynet bidro, gjennom eksempler, til en bevisstgjøring av hva man bør og ikke bør gjøre på nettet. Alle foredragene vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider, og vi vurderer å gjenta suksessen i andre regioner.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss