Stolte og verdige vinnere!

Vinnerne av Outstanding Security Performance Award, OSPA, er blitt kåret i Norge for andre gang. Utdelingen skjedde under middagen på Sikkerhetskonferansen2016.

Proffessor Martin Gill (Foto: NSR)

Proffessor Martin Gill (Foto: NSR)

Spenningen blant de nominerte var stor og jubelen høy for vinnerne.  Administrasjonen har mottatt opp mot tre ganger flere kandidater i år enn i fjor. Juryens utvelgelse har derfor vært krevende, og vinnerne har all grunn til å være stolte.

Prisens opphavsmann, proffesor Martin Gill, åpnet prisutdelingen. Han var svært imponert over årets oppslutning, og han fortalte at det har blitt lagt merke til rundt i verden at Norge faktisk var det første landet som hadde en OSPA prisutdeling.

 

Første kategori ut var Beste Nye Sikkerhetsprodukt.

Kategorien ble vunnet av Hiddn Security AS, for produktet Hiddn Safedisk.

Juryen begrunnet prisen med at Hiddn Safedisk fremstår som en svært god løsning for høyverdig sikring av bærbare datamaskiner.  Produktet er innovativt, brukervennlig og ikke minst enkelt å administrere.

En svært glad administrerende direktør, Gudmundur Einarsson tok imot prisen på vegne av Hiddn.

 

Andre kategori var Beste Offentlige Sikkerhetsinitiativ.

Her vant Statens Vegvesen, for opprettelse av seksjon for Trafikant og Kjøretøykriminalitet.

Juryen begrunnet prisen med at Statens vegvesen har tatt et viktig samfunnsansvar ved å aktivt forebygge og avdekke kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Kriminaliteten har konsekvenser for trafikksikkerhet, konkurransevilkår, skatt og avgift, og har stor betydning for alle trafikanter.

Det var en overrasket og glad direktør for Trafikant og kjøretøyavdelingen, Ingrid Lutnæs tok imot prisen. Hun synes det er hyggelig at seksjonen har blitt så godt lagt merke til, og hilses velkommen på denne måten.

Tredje kategori ut var Fremragende Intern Leder for Sikkerhet.

Kategorien ble vunnet av Kåre Ellingsen, Sikkerhets- og Beredskapsansvarlig i Akershus Fylkeskommune.

Juryens begrunnelse er at Ellingsen har utført fremragende arbeid over tid, og har satt sikkerhet og beredskapsarbeid på kartet i Akershus Fylkeskommune på en innovativ måte. Kåre tenker nytt, tør å utfordre gamle sannheter og ser potensialet i å samarbeide med næringslivet.

Kåre var dessverre ikke selv tilstede for å motta prisen, men en stolt Jan Ivar Bøe, tok den godt imot på hans vegne.

Fjerde og siste kategori i år var Fremragende Sikkerhetsrådgiver.

Kategorien ble vunnet av BDO Sikkerhet og Beredskap.

Juryen begrunnet prisen med at BDO fokuserer på at sikring er et fag.  De har et bredt spekter av tjenester med høyt kompetente rådgivere i alt fra IKT til fysisk sikring.  Den kraftige veksten i avdelingen viser vilje og evne til å satse.

Prisen ble mottatt av Dagfinn Buset og Andreas Vogt på vegne av BDO.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss