Spenning på Den Koreanske Halvøy

Spenningen på den koreanske halvøy er høyere enn på flere år, og forsterkes ytterligere av sterk retorikk fra regjeringen henholdsvis Nord Korea og USA.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Vurdering av situasjonen

Prøvesprengninger og test av langdistansemissiler fra førstnevnte og en lite forsonende diplomatisk linje fra sistnevnte gjør at spenningsnivået forblir høyt, men åpner også for feiltolkninger av provoserende handlinger. Øvrige nasjoner forsøker etablere grunnlag for en diplomatisk løsning, men det høye og vedvarende spenningsnivået gjør dette vanskelig.

Ytterligere prøvesprengninger og missiltester vil øke spenningsnivået, men kan også potensielt tolkes som et iverksatt angrep. Likeledes vil begrensede kamphandlinger i den demilitariserte sonen (DMZ) og til havs, kunne føre til et hurtig eskalerende scenario.

Til tross for at en åpen fullkonflikt-situasjon fortsatt vurderes som lite sannsynlig, kan den heller ikke utelukkes. En full konflikt vil kunne utvikle seg hurtig – og således gi begrenset tid til å forberede seg.

Råd

Det betydelige utfallet av en fullkonflikt, innebærer at selskaper med personell i Sør-Korea må ha solide og etablerte beredskapsplaner, inkludert planer for evakuering av personell. Disse planene bør være skalerbare, slik at selskaper kan minimere eksponeringen ved en eventuell konflikt – og innbefatte planer for å redusere antall reisende inn til landet, forflytninger innenlands og konkrete evakueringsplaner. Konkrete planer for samleplasser og kommunikasjon er vesentlig – da en hurtig eskalerende konflikt kan medføre bortfall av kommunikasjon.

Planene bør være kvalitetssikret og testet.

Lokalt i landet, bør selskapene påse at informasjon tilflyter de ansatte jevnlig – og at selskapets vurderinger er kjent for den enkelte ansatte. Personlige forberedelser for en beredskapssituasjon bør etableres, så som nødrasjoner av mat og vann.

Selskaper bør vurdere situasjonen fortløpende, og ha gjennomført konsekvensanalyser av innvirkninger på lokal virksomhet og prosjekter.

Norske ansatte bør registrere sitt opphold på Utenriksdepartementets hjemmesider; https://www.reiseregistrering.no/

Eskalering

Følgende hendelser bør legges til grunn for eskalering av planer;

 

  • Et missil som ved teknisk eller annen feil lander på Japansk eller Sør-Koreansk territorium

  • USAs rakettforsvar skyter ned et missil

  • En økning i reiseråd fra Sør-Korea, USA, Kina, Japan eller Storbritannia angående den Koreanske halvøy

  • Rakett eller artilleri-ild i DMZ fra Nord-Korea mot Sør-Korea – med betydelig antall drepte

  • Rakett eller artilleri-ild utenom DMZ fra Nord-Korea mot Sør-Korea – selv med et begrenset antall drepte

Informasjon fra NSR er hentet fra flere kilder. NSR vurderer informasjon før publisering, men NSR kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Les mer om Sikkerhet internasjonale virksomheter her.

Utvalget bistår NSRs administrasjon med å rådgi våre medlemmer.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss