Spennende regionalt møte i Tromsø

Endelig!! 17. og 18. oktober gjennomførte vi regionalt møte for Nord-Norge i Tromsø. Det første regionale møte i Nord-Norge siden 2001. Trym Enoksen, som ble oppnevnt som regional kontakt for Nord-Norge i 2006, og Sparebank 1 Nord-Norge hadde lagt opp til to halvdags møter med to forskjellige temaer.

Arne Huuse, politimester i politidirektoratet

Rus i næringslivet
Den 17. oktober stod ”Rus i næringslivet” på dagsorden. Dette temaet samlet ca 40 deltagere fra Hammerfest i Nord, Sykkylven i Vest og Oslo i Syd. Det var en engasjert forsamling, til tross for at møtet startet kl 1500 og varte til kl 1700.

Advokat Nina Melsom fra NHO snakket om muligheter og begrensninger for rusmiddeltesting. Arbeidsmiljølovens kapittel 9 er ny og mangler rettspraksis. Det var derfor stor interesse om hvordan loven skal tolkes.

Politioverbetjent Ole Vidar Øiseth for Politihøgskolen og Norsk Narkotikapolitiforening holdt et engasjert innlegg om viktigheten av det å bry seg, hvis man mistenker at en kollega, familiemedlem eller venn har et rusproblem.

Undertegnede satte fokus på security-risikoene ved rusmisbruk i arbeidsforhold, spesielt ved bruk av illegale rusmidler. Faren for ulykker er åpenbar, men man glemmer lett risikoen for svekket beslutningsevne, tyveri og underslag for å nevne noen.


Faksemile Nordlys

Etter det regionale møtet ble deltagerne med på et folkemøte om narkotikamisbruk i regi av Norsk Narkotikapolitiforening. Over 400 av Tromsøs befolkning deltok på dette møtet.

Etter folkemøtet inviterte Enoksen og Sparebank 1 Nord-Norge til en hyggelig sosial samling med servering av ”Bidos” (Samisk festmåltid basert på reinsdyrkjøtt) og drikke ved Tromsø Villmarkssenter. Det ble en hyggelig kveld med mange securityrelaterte røverhistorier.

Ol 2018
Den påfølgende dag, 18. oktober fortsatte det regionale møtet med temaet ”Sikkerhet og OL 2018”. Det er avgjørende for det lokale næringslivet at de har en god intern sikkerhet og bra sikkerhetskultur hvis de skal ha håp om kontrakter i forbindelse med OL. Dette tar tid å innarbeide.

Undertegnede innledet med et foredrag med tittelen ”Et mer globalisert næringsliv – nye trusler og økt kriminalitet?”

Deretter orienterte Kommunikasjons- og strategisjef for OL 2018, Roger Ingebrigtsen om prosjektet og fremdriftsplanene for OL 2018.

Politimester i Politidirektoratet, Arne Huuse holdt et foredrag om sikkerhetskravene i forbindelse med OL. Han understrekte næringslivets betydning og at sikkerhetskulturen der vil være avgjørende for arrangementet. Han pekte på blant annet på at sikkerheten må ivaretaes allerede når man starter prosjekteringen av infrastrukturen. Personkontrollen i forbindlese med OL vil også være betydelig.


Faksemile Bladet Tromsø

Regionsdirektør i NHO Troms, Arne Eidsmo oppsummerte dagen og satt Nord regionen i et globalt og spennende perspektiv.

Både regionsmøtet, Bidos og den nordnorske gjestfriheten gjør at vi gleder oss til neste regionsmøte i Nord-Norge. Stor takk til Sparebank 1 Nord-Norge og Trym Enoksen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss