Smittevernråd ved reise, nytt koronavirus (covid-19)

Oppdatert 23.03.2020. Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene for området du ønsker å reise til.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder alle land

Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder reiser til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Slik lyder de siste karantenebestemmelsene publisert på regjeringen.no 15. mars 2020:

"Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet
Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge.

Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020.

Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene.

I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid."

Se også:

Råd før reise (hvis du må reise)

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter:

  • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
  • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til
  • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
  • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
  • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen.
  • Risiko for at man ikke får jobbe de 14 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.

Forebyggende råd på reisen (hvis du må reise)

  • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggendetiltak.

Mer informasjon:

  •  

Plakat til reisende på tre språk
EN NO CN

Relatert artikkel:
Koronavirus: Råd til næringslivet

 

Publikumstelefon
Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 
Hvis du tror du kan være smittet, ring: 116 117

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss