Skal bekjempe vinningskriminalitet i byggenæringen

Tyverier fra byggeplasser er et stort problem. Nå skal politiet teste ut mikromerketeknologi på utvalgte byggeplasser i Oslo. Teknologien har bidratt til å redusere vinningskriminaliteten i andre land.

Mikromering av Betonmast (Foto: Jack Fischer Eriksen)

Mikromering av utstyr hos Betonmast (Foto: Jack Fischer Eriksen)

Tidligere undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at 90 prosent av de store bedriftene i byggenæringen har opplevd tyveri fra byggeplass.

– Vinningskriminalitet påfører både samfunnet og de som blir rammet store kostnader. Bekjempelse av vinningskriminalitet er derfor svært god samfunnsøkonomi, sier næringslivskontakt i Kripos, Anne Catherine Gustafson.

Teknologien går ut på å merke verdifulle gjenstander med flytende mikropartikler, og hvor gjenstander som er merket er registrert i en internasjonal eiendelsdatabase.

– Politipatruljer i Oslo er blitt utstyrt med UV-lykter og håndholdte mikroskoper for å kunne lese av den unike nummermerking en på aktuelle gjenstander som vurderes som mulig stjålet gods, sier Gustafson.

Det er tre byggeplasser i Oslo som er med på utprøvingen av denne metoden.
 – Politiets erfaringer fra andre land er at metoden er et godt og effektivt verktøy i bekjempelsen av vinningskriminalitet, sier Gustafson.

Utprøvingen gjøres i samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), BNL, EBA og Finans Norge. Byggeplassene som merkes drives av Betonmast.

– Det er positivt for alle parter med tettere samarbeid om felles utfordringer når det gjelder vinningskriminalitet. Vi har stor tro på at denne utprøvingen vil gi gode resultater også i Norge, avslutter Gustafson.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss