"Sjokkbrekk" hos urmaker og gullsmed i Larvik

Tidlig morgen, tirsdag 12.12.2013 gikk innbruddsalarmen hos en urmaker og gullsmed i Larvik. Innbruddstyver hadde rygget inn i butikken og tatt med seg verdifulle klokker.

Illustrasjonsfoto (Foto Arne Røed Simonsen)

I følge Østlands-Posten var det benyttet en stjålet bil til å trenge inn i forretningen.

Fremgangsmåten som er benyttet ved innbruddet i Larvik, er identisk med fremgangsmåten som ble benyttet i en serie på 11 lignende innbrudd fra desember 1999 til februar 2000. Innbruddene den gang strakte seg fra Hamar i Hedmark, til Bryne i Rogaland. Også den gang ble en ur/gull forretning i Larvik rammet.

Denne etterforskningen avdekket at de fleste innbruddene kunne knyttes til en organisert kriminell gruppe i Øst-Europa.

Fremgangsmåten var som sagt, lik den vi nå ser i Larvik. Etterforskningen den gang viste, at det kan være opptil tre lag som samarbeider under utførelsen av den typen innbrudds turnéer. Det er en klar arbeidsdeling mellom lagene: Et lag finner og kartlegger mulige mål, et annet begår innbruddet og et tredje transporterer tyvegodset tilbake til hjemlandet.

Det finnes også eksempler på andre seriesaker rettet mot norsk næringsliv i nyere tid, blant annet mot elektronikkbransjen, klesbransjen med flere, med lignende modus. Denne formen for innbrudd gir i tillegg til tap av varer, også materielle skader på bygning.

NSR anbefaler følgende rutiner:

  • Kontroller at alarmanlegg og eventuell kameraovervåking fungerer jevnlig.
  • Kontroller daglig at kamera/detektor ikke tildekket eller vridd bort fra opprinnelig posisjon.
  • Noter beskrivelse og tidspunkt ved observasjon av mistenkelige personer i og utenfor butikken. Eventuell beskrivelse og kjennetegn på mistenkelige kjøretøy.

Tiltak som kan vurderes er for eksempel kjøretøystoppere og tåkesikring.

Se også Gledelig rans-nedgang hos urmakerne

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss