Sikringstiltak er og blir en balanseøvelse

I disse dager er det høring i London etter terrorangrepene i Tunisia i juni 2015. Grufulle detaljer blir brettet ut rundt hva som skjedde da en terrorist angrep et hotell i Sousse, og drepte 38 mennesker. 30 av dem britiske turister.

Rune Nøstvik (Foto:Arne Røed Simonsen)

Rune Nøstvik (Foto:Arne Røed Simonsen)

Etter slike hendelser blir det raskt et kappløp i å finne skyldige. Det hersker ingen uenighet om at terroristen bærer skylden for å ha drept de uskyldige turistene. Han oppsøkte med viten og vilje hotellet, og startet blodbadet. Nå jaktes det ytterligere syndebukker. Kunne mer vært gjort for å forhindre drapene? Det pekes på hotellets eiere, reiseoperatørene, tunisiske sikkerhetsmyndigheter og den britiske regjeringen.

Liten forståelse for risikoen

Uavhengig av hvem pekefingeren til slutt stopper på, er det interessant å se i hvor liten grad truslene ble tatt på alvor i forkant. Reiseoperatøren TUI påstod under høringen at de ikke var klar over sikkerhetsrisikoen. Noe merkelig siden angrepet i Sousse skjedde kun tre måneder etter terrorangrepet mot Bardomuseet i hovedstaden Tunis. Der var også målet utenlandske turister. 21 mennesker ble drept.

Hotellet i Sousse var, ifølge høringen i London, utstyrt med kun to væpnede vakter. En i båt ute ved stranden. Det er lett å kritisere dette. Men her skal en likevel huske at vi ikke kjenner andre sikkerhetstiltak som måtte eksistere. Andre opplysninger sier at det ikke var foretatt noen risikoanalyse av hotellets sikkerhet fra hotelleiernes side. Stemmer det er det mindre forståelig.

Det er ikke bare tuniserne som må stå skolerett i rettslokalet i London. Den britiske regjeringen må svare på hva slags reiseråd de ga for Tunisia på sine nettsider. Britisk UD skal ta strengt tatt sitte med profesjonelle vurderinger av risikoen i ulike land. De høster også kritikk for å ha undervurdert risikoen.  

Sikring er en balansegang

Hva så med hotellet som ble angrepet? Et politisk korrekt svar, og i etterpåklokskapens navn, er påstanden at det burde vært foretatt en risikoanalyse. Det ville mest sannsynlig ført til tiltak for å sikre hotellet bedre. Et av dem kunne blitt flere væpnede vakter på hotellet.

Men, her er vi inne på et viktig element i risikovurdering. Hvor omfattende skal sikringstiltakene være? Alle som jobber med risikovurderinger vet at dette er en balanseøvelse. Det er mange hensyn som skal tas. Hvilke trusler er der? Hvor sårbare er man? Hva er mest hensiktsmessig? Hva er kostnaden? Hvordan vil sikkerhetstiltakene oppfattes? Det siste er ekstra viktig. Der mange folk finner synlige sikkerhetstiltak betryggende, opplever andre de samme tiltakene skremmende. Her er med andre ord ingen fasit.

Nyt ferien

Er det noen lærdom en kan ta med seg inn i arbeidet med reisesikkerhet fra disse brutale drapene? Den første lærdommen for turister er fortsatt å nyte ferien. Sjansen for å bli utsatt for terror er veldig liten. Det er viktigere å se seg for når du krysser gaten i trafikken på feriestedet du er på. Når det er sagt er det ingen bakdel å ha avtalt hvordan kommunikasjonen med de hjemme skal være, hvis en krise oppstår.

Lærdommen for folk på jobbreise er mye det samme. Samt det faktum at det alltid medfører en risiko å reise. Men det handler om å gjøre tiltak som trygger reisen. Dette må være tiltak som følges. Ikke gjør det bare for syns skyld. Som Roar Thon i NSM klokt skriver i sine 10 bud for sikkerhetsfolk: "Strenge sikkerhetsregler ingen klarer å følge, gir bare dårlig sikkerhet".

Spør, men ikke grav

Lærdommen for oss som jobber profesjonelt med reisesikkerhet? Ta en ekstra runde med reiseoperatøren og/eller hotellkjedene. De tåler at vi stiller noen spørsmål rundt hva slags sikkerhetsvurderinger som er gjort. Det er naturlig nok ikke alt de kan dele. Noen sikkerhetstiltak krever konfidensialitet. De skal hotellkjedene og reiseoperatørene få ha for seg selv. Vi kan ikke forlange å få listen over alle tiltak. Men, noen kontrollspørsmål vil gi signaler om sikkerheten er tatt på alvor. Dette må bygge på profesjonelle metoder. Ikke bare vilkårlig synsing. Er vi ikke fornøyd med svarene, ringer vi en annen reiseoperatør eller hotellkjede. Det gir fort en oppdragende effekt. 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss