Sikres informasjon på mobiltelefon godt nok?

Telenor anslår 150 000 mobiler på avveie årlig. Det glemmes 3000 mobiler på Oslo Lufthavn Gardermoen alene.

Arne Røed Simonsen

Hva finnes på disse telefonene? Det vi vet fra Mørketallsundersøkelsen om informasjonssikkerhet og datakriminalitet, er at 64 % har tilgang til e-post på mobilen. Opp 18 % fra 2008. 72 % i privat - og 44 % i offentlig virksomhet. Av store virksomheter har 78 % e-post på mobil. Totalt har bare 39 % retningslinjer for bruk av mobiltelefon i jobbsammenheng.

Det betyr at svært mange telefoner ligger på et eller annet hittegodskontor, med informasjon som i beste fall er beskyttet av en enkel pinkode.

Hva gjør du når en telefon blir mistet/stjålet? (for de fleste vet ikke om den er mistet eller stjålet)

Vanligvis ringer man teleselskapet og får sperret simkortet, og til forsikringsselskapet for å få penger til å anskaffe en ny. Med nytt simkort og ny telefon er de fleste fornøyd. Litt irritasjon om man ikke har tatt back up av bilder og kontaktliste kanskje. E-postene finner man igjen på PC-en med alle de viktige vedleggene.

Å sperre simkortet vil kunne beskytte mot misbruk av tellerskritt. Det beskytter ikke alt annet du har lastet ned på telefonen, som e-poster, vedlegg, bilder m.v. Denne informasjonen er fullt tilgjengelig med et nytt simkort som finneren/tyven måtte ha tilgjengelig, eller bare koble seg opp mot et tilgjengelig WLAN. Med andre ord vil alt være tilgjengelig for telefonens ”nye eier”, med unntak av dine tellerskritt.

Relatert artikkel:

Forslag til tiltak:

  • Installer et program som kan fjernslette og stenge telefonen helt. Dette følger med på de fleste nyere telefoner. Det er bare å “skru” det på.
  • Installer program for sporing av telefonen og varsling om SIM-kortet blir byttet
  • Eller ha rutiner for å slette sensitiv informasjon fortløpende.
  • Spør arbeidsgiver om retningslinjer for bruk av mobiltelefon i jobbsammenheng.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss