Sikkerhetsmåneden 2018 har startet

Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten med kampanjen er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, noe som bidrar til økt verdiskaping og velferd.

Thor Kleppen Sættem

Thor Kleppen Sættem (Foto: Arne Røed Simonsen)

Nasjonal Sikkerhetsmåned ble offisielt åpnet i dag av statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) fra Justis-, beredskaps- og innvandringsdepartementet på en konferanse i regi av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

I tillegg til Sættem, fikk deltakerne på konferansen høre innlegg fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, BITS, Rufo.no, Kripos, Microsoft, og Buypass.

Alle foredragene ble streamet på Youtube, og kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=Ycbj2JNnMdU

Konferansen ble avsluttet med utdeling av Fidusprisen. Prisen går til en bedrift eller offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhetsområdet.

Årets vinner ble Brønnøysundregistrene. Prisen ble mottat av sikkerhetsansvarlig Olav Melteig på vegne av vinneren.


Foto: Arne Røed Simonsen

Juryen består av representanter fra Datatilsynet, Næringslivets Sikkerhetsråd og NorSIS,

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på folkets oppfatning. Det har også blitt vurdert sentrale interne forhold, virksomhetens utfordringer og eksponering, samt vilje og evne til å engasjere de ansatte i sikkerhetsarbeidet. Videre har juryen lagt spesielt stor vekt på hvordan virksomheten opererer på grensesnitt mot sine kunder og i dette vurdert vilje og evne til å utvise ansvar, involvere kundene i det totale sikkerhetsarbeidet samt markedsføre sikkerhet som et aktivum i markedet.

Vinneren har stor tillit i befolkningen hva gjelder håndtering av informasjonssikkerhet og etterlever en modell for sikkerhetsarbeid som involverer brukere av deres tjenester i stor grad, samt ivaretar deres behov for sikre tjenester på en svært god måte.

Brønnøysundregistrene hedres med Fidusprisen 2018 for sitt store fokus på sikkerhetsarbeid. Brønnøysundregistrene er en vital aktør i det norske samfunn. Tjenestene de yter, og behandlingen de utfører av befolkningens personlige informasjon, må gjøres med høyeste grad av sikkerhet. Brønnøysundregistrene har utviklet prosesser for implementering av sikkerhet i alle ledd i sin virksomhet. Organisasjonsmessig er sikkerhetsarbeidet svært godt forankret i virksomhetens ledelse, og de hedres også for sin tenk-før-du- klikker opplæring av alle ansatte. Brønnøysunderegistrene har etablert sikkerhet som en del av alle felles prosesser i virksomheten, i tillegg til å etablere separate sikkerhestsprosesser som må til for å få et effektivt og systematisk styringssystem for sikkerhet. Tjenester og prosesser er pålagt risikostyring med tanke på å finne sårbarheter og å unngå uønskede hendelser, i tillegg trenes ansatte for å håndtere eventuelle kriser eller utfall av vitale tjenester. For å kunne yte Norges befolkning de tjenestene som ligger i Brønnøysundregistrene sitt mandat, gjøres dette gjennom utstrakt bruk av nødvendige sikkerhetsmekanismer og personvern

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss