Sikkerhetskonferansen 2012

Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2012. Vi er stolte av at det i år er 25 år siden første Sikkerhetskonferansen ble arrangert. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) presenterer ved årets sikkerhetskonferanse et bredt spekter av kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer som næringslivet står ovenfor.

Foto: Johnny Syversen

Statsråd Rigmor Aasrud

11. - 12.september 2012 på  Thon Hotel Opera

Årets sikkerhetskonferanse er i stor grad viet til datakriminalitet og informasjonssikkerhet, samt organisert vinningskriminalitet i vekst. Et av høydepunktene blir offentliggjøringen av ferske tall fra Mørketallsundersøkelsen TM 2012, den åttende i rekken. Undersøkelsen er enestående i Norge, og et viktig bidrag til å kartlegge omfanget av datakriminalitet og informasjonssikkerhetshendelser i norske virksomheter.

Vi søker å belyse temaene både fra et overordnet og et operativt/praktisk perspektiv. I så måte er vi glade for at statsråd Rigmor Aasrud åpner konferansen på dag 1, og administrerende direktør i Virke åpner konferansens på dag 2. I tillegg stiller foredragsholdere bl.a. fra næringslivet med administrerende direktør i Microsoft, leder av YS, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og sjef for ØKOKRIM.

Dag 1 byr på foredrag om trusselbilde mot olje- og gassindustrien, bank og finans, og vare- og detaljhandel, samt om hvordan Facebook beskytter dine opplysninger.

 

 

På dag 2 rettes foredragene mot forebygging og bekjempelse av kriminalitet i og mot næringslivet. Dette omfatter kriminalitet sett fra arbeidsgiver og arbeidstaker siden, økonomisk kriminalitet, kriminalitet mot transportnæringen, samt politiets prosjekt Grenseløs mot mobile vinningskriminelle.

Sikkerhetskonferansen skal være en smak for enhver i næringslivet som står ovenfor kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer. NSR er knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter. Ingen virksomhet eller offentlig etat kan håndtere utfordringene knyttet til sikkerhet og kriminalitet alene. Formålet med den brede tilnærming er nettopp å bevisstgjøre ledere i næringslivet gjennom å belyse utfordringene sett både fra næringslivet og myndighetenes side.

For fremtiden må næringslivsledere i større grad få kriminalitetsforebygging og sikkerhetstenkning under huden. Det offentlige må også i større grad invitere næringslivet inn i sitt arbeid med å forebygge kriminalitet.  Alle er avhengig av hverandre.

Velkommen!
Kristine Beitland, direktør i NSR

 

 

 

 

 Info: Arne Røed Simonsen


Utstillere til Sikkerhetskonferansen

Konferansen åpner for tre utstillere pr. dag.

Utstillerne får logo på program og på hjemmeside, en liten utstillerplass i mingleområdet og adgang til konferansen for to personer den aktuelle utstillerdag og ett informasjonsark med tosidig trykk i deltagermapper.

Spørsmål om utstillerplass kan rettes til Arne Røed Simonsen

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss