Sikkerhetsinformasjon ved registrering av virksomheter

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har i et brev til Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Brønnøysundregistrene (Brreg) tatt til orde for at nyetablerte virksomheter gis en sikkerhetsinformasjon ved etablering. Formålet er raskt å øke sikkerhetsbevisstheten hos næringsdrivende.

Bakgrunnen er at vi tidvis blir kontaktet av nyetablerte næringsdrivende som forteller at de blir oppringt av telefonselgere før de selv vet at deres søknad om registrering hos Brreg har blitt behandlet og organisasjonsnummer tildelt.
 
Videre får vi ofte henvendelser fra næringsdrivende om villedende markedsføring fra telefonselgere og pr e-post. Vi har også fått henvendelser fra virksomheter som opplever misbruk av virksomhetens identitet, fakturabedragerier, utro ansatte, utfordringer med bakgrunnssjekk ved ansettelser, med mer.
 
NSR ser at et av de få felles kontaktpunktene samtlige (nystartede) næringsdrivende må innom, er Brønnøysundregistrene, og vi antar at mange useriøse selgere og kriminell henter kontaktinformasjon fra de samme registrene idet informasjonen blir lagt ut på nettet.
 
Av de ca 480 000 registrerte virksomhetene her i landet, har hele 430 000 færre enn 10 ansatte, og hele 290 000 er enkeltpersonforetak uten ansatte (tall fra Statistisk sentralbyrå). Disse små og mellomstore virksomhetene er på mange måter de mest sårbare for den mindre kriminaliteten, og de bør gis en mulighet til å bygge opp en sikkerhetsbevissthet raskest mulig etter etablering.
 
I denne sammenheng mener NSR at næringslivet og samfunnet vil være tjent med to tiltak fra NHDs og Brregs side i kriminalitetsforebyggende hensikt:

  1. Informasjon om nye virksomheter skal ikke offentliggjøres på www.brreg.no før én uke etter at dokumentasjon er sendt søkeren. Dette vil sikre at søkeren er orientert om at søknaden har gått igjennom før eventuelle selgere tar kontakt.
  2. Samtlige nyetablerte virksomheter skal, sammen med registreringsdokumentasjonen, bli tilsendt en kortfattet orientering om sikkerhetsutfordringer for små og mellomstore virksomheter. NSR kan være behjelpelige med å utforme denne i detalj, men blant annet disse områdene bør omtales:
  • Det er ingen angrerett for næringsdrivende.
  • Falske vitnemål og falske utdanningsinstitusjoner eksisterer, likeledes falske nettsteder. Bakgrunnssjekk er derfor viktig.
  • Identitetstyverier og misbruk av virksomheters identitet forekommer. Virksomheter og næringsdrivende skal være varsomme med å legge ut for mye informasjon om virksomheten på nettet.
  • Datasikkerheten er høyst variabel, og dårligst blant de små virksomhetene, ref Mørketallsundersøkelsen 2010 (MU2010), www.morketallsundersokelsen.no. Konsekvensen kan bli store ved dårlig datasikkerhet. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) gir god og gratis informasjon.
  • Informasjonstyveri, mer kjent som industrispionasje, forekommer mer enn allment kjent. Hele 30,5 % av norske Forsknings- og utviklingsvirksomheter har mistet datautstyr, mot bare 15,3 % av virksomheter som ikke driver FoU (MU 2010). Dette forholdet må bevisstgjøres, herunder risikoer knyttet til moderne mobiltelefoner og bærbare datalagringsmedier.

Vi håper dette blir tatt til følge, og gleder oss over at Brreg allerede har gitt oss positive signaler.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss