Sikkerhetsekspert og hacker Runa Sandvik kommer på Sikkerhetskonferansen 2016

Vi er i gang med planleggingen av Sikkerhetskonferansen 2016, og kan allerede nå avsløre at Runa Sandvik har sagt ja til å være foredragsholder.

Runa Sandvik (Foto: Privat) sikkerhetsekspert, hacker

Runa Sandvik (Foto: Privat)

Sandvik er selvstendig næringsdrivende og har tidligere jobbet som sikkerhetsekspert i Freedom of The Press Foundation, en stiftelse som jobber med hvordan teknologiske verktøy kan styrke kildevernet og pressefriheten. Hun er utdannet informatiker ved NTNU. Flyttet til London i 2010, hvor hun jobbet i stiftelsen The Tor Project og som sikkerhetskonsulent. Hun bor nå Washington, og er fast bidragsyter i det amerikanske magasinet Forbes.

I evalueringen av Sikkerhetskonferansen 2015, svarte 97% at de også ønsket å delta på Sikkerhetskonferansen 2016, og tilsvarende prosentandel vil anbefale konferansen til andre.

Redusert pris ved påmelding før 1. april.

Deltakere som melder seg på innen 1. april får kr 500,- i rabatt på fjorårets pris! (blir trukket fra før fakturering)

Vi vil oppdatere siden etter hvert som programarbeidet skrider fremover.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss