Sikkerhet i ansettelsesforhold

Veilederen er nå oversatt til engelsk

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

På bakgrunn av at mange norske virksomheter har internasjonal aktivitet, har mange ulike nasjonaliteter ansatt og har engelsk som arbeidsspråk, er veilederen oversatt til engelsk.

Formålet med veilederen er å gi offentlige og private virksomheter et hjelpemiddel de kan bruke når de skal planlegge tiltak for å redusere risikoen som innsidervirksomhet kan representere. Målet er at den skal bidra til å sette private og offentlige virksomheter bedre i stand til å foreta gode valg og ha gode rutiner både før, under, og ved avvikling av ansettelsesforhold, samt ved innleie av ulike tjenester.

PST påpeker også i sin nasjonale trusselvurdering at innsidere vil i mange tilfeller være etterretningstjenesters beste inngang til skjermingsverdige norske verdier. Gode sikkerhetsrutiner i ansettelsesforhold er et godt tiltak mot dette.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss