-Sikkerhet er et konkurransefortrinn!

Dette var ett av NSM-direktørens poenger da Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) startet sin årlige sikkerhetskonferanse onsdag

Kjetil Nilsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Kjetil Nilsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Direktør i NSM, Kjetil Nilsen, ønsket velkommen til konferansen. Under sitt innlegg snakket han om den digitale utviklingen og mente at alle i salen har opplevd en revolusjon. Den digitale. Han understreket at denne revolusjonen har skapt nye verdier og muligheter.

Utviklingen har ikke bare gitt oss nye muligheter, men også nye sårbarheter, presiserte Nilsen. Den digitale verden gjør også at vi er mer avhengige av hverandre enn noen sinne, fordi vi er bundet sammen på tvers av strukturer og uoversiktlige leveransekjeder.

Mange virksomheter ser på sikkerhet som en kostnad, men det kan like gjerne være en investering. Flere land satser på sikkerhet for å tiltrekke seg internasjonale næringslivsaktører. Her har Norge mye å by på. Vi er et trygt og stabilt demokrati, og trygge og sikre omgivelser kan gi et konkurransefortrinn. – Vi har gode tekniske miljøer, en kompetent arbeidsstyrke, og ett av verdens mest digitaliserte land, sa Nilsen.

Norge står foran store omstillinger, blant annet som følge av de den økende arbeidsledigheten i oljesektoren. IKT og digitalisering blir en stadig mer viktig innsatsfaktor både for statsforvaltningen og næringslivet.

-Sikkerhet kan bli en næring som ikke bare sikrer verdier, men som skaper verdier i fremtidens Norge om vi utnytter mulighetene. Sikkerhet er etter min oppfatning en forretningsmulighet. For å lykkes med digitaliseringen og overgangen til et hel-digitalt samfunn, må vi lykkes med sikkerhetsarbeidet. Det er en forutsetning for å lykkes i det digitale samfunn, avsluttet Nilsen.

Statssekretær Øystein Bø, Forsvarsdepartementet, og statssekretær Gjermund Hagesæter, Justis- og beredskapsdepartementet holdt også sine innledninger og understreket viktigheten av NSMs arbeid, herunder konferansen.

Hagesæter fulgte også opp flere av Nilsens poenger, blant annet avhengighetsforholdet mellom ulike virksomheter, både statlige og private. Dette forholdet kan føre til at man arver sårbarheter fra hverandre. Dette viser viktigheten av godt og omforent sikkerhetssamarbeid.

Assisterende direktør i NSM, Annette Tjaberg la frem hovedpunktene i RISIKO 2016, før senen ble rigget for samtale mellom lederne av EOS-tjenestene, Morten Haga Lunde, Sjef, Etterretningstjenesten, Kjetil Nilsen, Sjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Marie Benedicte Bjørnland, Sjef, Politiets sikkerhetstjeneste. Tema som ble belyst var: IKT-sikkerhet, terrorsituasjon og migrasjon.

På konferansens dag to, arrangeres det parallelt et "Topplederseminar" for ledere i offentlig og privat sektor. Direktør i NSR, Jack Fischer Eriksen, vil være en av foredragsholderne på dette seminaret, og han vil snakke om Virksomhetenes ansvar. Viktigheten av at sikkerhet er forankret og prioritert i virksomhetenes ledelser og styrer, ble fremhevet av Ryno Andersen, Riksrevisjonen, som snakket om Riksrevisjonens erfaringer med sikkerhetsrevisjoner. Han så en klar sammenheng mellom antallet avvik og ledelsens engasjement.

Under åpningen av konferansen ble også RISIKO 2016 lagt frem.

Last ned hele rapporten her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss